พังงา-รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯไตรมาส 1 ประจำปี2566 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, December 2, 2022

พังงา-รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯไตรมาส 1 ประจำปี2566


เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ หนำนาทอน ม.3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร นายอนุชา ยาอีด ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดร่วมกับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) และ งานวันข้าวใหม่ปลามันอำเภอเกาะยาว ปี 2566 

   

โดยกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการทางด้านการเกษตร เช่น คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกข้าง คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกการยางแห่งประเทศไทย และคลินิกเสริมจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย และหน่วยงานเอกชน นิทรรศการ Young Smart Farmer ของอำเภอเกาะยาว นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ

- การแสดงชุดวิถีชาวเกษตรยาวบ้านเรา โดย YSF อำเภอเกาะยาว

- กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

- กิจกรรมโยนกล้าข้าว

- สาธิตหาบข้าวด้วยไม้

- สาธิตการทำข้าวเม่า

- ประกวดหุ่นไล่กา 

- กิจกรรมช๊อป ชิมข้าวใหม่ปลามัน ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

   ทางด้านนาง อัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอให้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง โดยเข้ารับบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในส่วนเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมาปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอให้ท่านดำเนินงานอย่างเสียสละ ทุ่มเท เพื่อบริการอย่างเต็มที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรด้วยความภาคภูมิใจ ในการจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ และชาวต่างชาติให้ความสนใจร่วมงาน กว่า 200 ราย

ภาพข่าว

นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad