ททท. ส่งการบ้านรัฐบาล 10 ธันวา นักท่องเที่ยวต่างชาติ ครบ 10 ล้านคน ตามเป้าปี 65 จัดงาน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” ณ 7 สนามบิน 2 ด่านพรมแดน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, December 9, 2022

ททท. ส่งการบ้านรัฐบาล 10 ธันวา นักท่องเที่ยวต่างชาติ ครบ 10 ล้านคน ตามเป้าปี 65 จัดงาน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” ณ 7 สนามบิน 2 ด่านพรมแดน

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งการบ้านรัฐบาล จัดงาน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” เฉลิมฉลองโอกาสสําคัญใน การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ครบ 10 ล้านคน ( ข้อมูลจากสํานักงานตรวจคน เข้าเมือง ) ตามเป้าหมายส่งเสริมตลาดต่างประเทศของปี 2565 ของ ททท. ณ ท่าอากาศยานสําคัญ 7 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ท่า อากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสมุย และด่านพรมแดนทางบก 2 แห่ง ได้แก่ ด่านพรมแดนสะเดา และด่านพรมแดนหนองคาย อีกทั้ง เป็นการขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ให้ความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และประกาศความสําเร็จแบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ําความเชื่อมั่นประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยว เตรียมเดินหน้า ดันยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ 20 ล้านคนในปี 2566
ทั้งนี้ การจัดงาน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” ณ ด่านพรมแดนสะเดา ได้รับเกียรติ จาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดในประเทศ นายเผดิมเดช มั่งคั่ง นายด่านศุลกากรสะเดา นายจรูญ แก้วมุกดา กุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ตรวจคนเข้าเมืองสะเดา นายสาธิต ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ นายกเทศมนตรีตําบล สํานักขาม นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธานสภา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายสิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่


ร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและประเทศอื่นๆในห้วงเวลาจัดกิจกรรม จํานวน 400 คน ซึ่งวางแผนที่จะ เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆ โดย ททท. ส่งมอบบรรยากาศแห่งความประทับใจถึง นักท่องเที่ยวทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วย Soft Power of Thailand ชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยการแต่ง กายด้วยชุดโนรา และของที่ระลึกพื้นเมืองมอบแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น สร้าง ความประทับใจและแสดงถึงความพร้อมของพื้นที่ ในการเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพตลอดจนส่งมอบ ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในมุมมองใหม่ (Meaningful Travel) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ําให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยว (Top of Mind) ต่อไป


สําหรับตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางท่องเที่ยวทางบกผ่านทางด่านชายแดนสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คาดว่าจนถึงสิ้นปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดมาเลเซีย เดินทางมายังประเทศไทย จํานวน 800,000 คน สร้างรายได้ประมาณ 4,400 ล้านบาท


#AmazingThailand10MillionCelebrations

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad