กรมควบคุมโรค คว้ารางวัล "สุดยอดหน่วยงานภาครัฐ ด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัลสำเภา-นาวาทอง ระดับกรม" ประจำปี 2565 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 14, 2022

กรมควบคุมโรค คว้ารางวัล "สุดยอดหน่วยงานภาครัฐ ด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัลสำเภา-นาวาทอง ระดับกรม" ประจำปี 2565
วันนี้(14 ธันวาคม 2565) ณ หอประชุมชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมอบรางวัล รางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2565

โดยมี นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนกรมควบคุมโรคในการเข้าร่วมรับรางวัล "สุดยอดหน่วยงานภาครัฐ ด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัลสำเภา-นาวาทอง ระดับกรม" ประจำปี 2565 


นายแพทย์อภิชาต กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรคได้รับคัดเลือกจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เป็นหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ดำเนินการปลดล็อคกฎหมาย กฎระเบียบ (Regulatory Guillotine) ช่วยลดปัญหาอุปสรรค และอำนวยความสะดวกการดำเนิน

ภาคธุรกิจ โดยจัดมอบรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ชื่อรางวัล "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2565 มีหน่วยงานได้รับทั้งหมด 34 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 1) ระดับกระทรวง จำนวน 7 หน่วยงาน 2) ระดับกรม จำนวน 19 หน่วยงาน และ 3) ระดับหน่วยงาน จำนวน 

8 หน่วยงาน เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งกรมควบคุมโรค มีผลงานที่โดดเด่นคือช่วยลดปัญหาอุปสรรค และอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจดังกล่าวหลายผลงาน เช่น โครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย 

กายใจเป็นสุข และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ : Bubble and Seal เป็นต้น                                                        

“ถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมควบคุมโรค ที่ได้รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ" หรือรางวัล "สำเภา-นาวาทอง" ในครั้งนี้ กรมควบคุมโรคเห็นความสำคัญของภาคธุรกิจ แม้ว่าการป้องกันควบคุมโรค ในหลายมาตรการมีผลกระทบกับภาคธุรกิจอย่างมาก 


กรมควบคุมโรคพยายามรักษาสมดุล จนส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้” นายแพทย์อภิชาตกล่าว


*******************************

ข้อมูลจาก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 14 ธันวาคม 2565  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad