ร่วมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มค ๒๕๖๖ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, December 3, 2022

ร่วมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มค ๒๕๖๖

 


๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ฟื้นรอยธรรมปฏิบัติบูชาสมาธิ ๑๕๓ ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ หวังกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชน คนรุ่นใหม่ได้หวนกลับมาเรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติของพระสายป่า สอดแทรกศีลธรรม อันเป็นเครื่องหมายของคนดี ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน


หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถือว่าเป็นบุคคลที่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักและให้ความนับถือ เคารพกราบไหว้ตลอดมา ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติตัวขององค์ท่าน ซึ่งนับว่า ตลอดชีวิตขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นั้น องค์ท่านมีความแน่วแน่ในการสั่งสอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแถบประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ได้รู้จักเรื่องของการทำสมาธิ เจริญภาวนา

 

ซึ่งทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติได้รู้เองเห็นเองว่า ความสงบที่เกิดขึ้นในใจของตน จากการทำสมาธิภาวนานั้น ทำให้จิตใจมีความสงบ เยือกเย็น ไม่ร้อนรุ่ม วุ่นวาย จนทำให้ชื่อเสียงขององค์ท่านได้แผ่ขจรขจายไปทั่วทั้งในและต่างประเทศ แม้องค์ท่านจะได้ละสังขารไปแล้วก็ตาม จวบจนปัจจุบันก็ยังมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างก็ได้ยอมรับและปฏิบัติตามกันอย่างกว้างขวาง ในเรื่องของการทำสมาธิภาวนา ตามแนวทางคำสั่งสอนขององค์ท่านอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ องค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องเชิดชูให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำวาระปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ และทางคณะศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศก็ได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการขึ้น ในวันที่ ๒๐ มกราคม ของทุกปีอย่างต่อเนื่องกันมา โดยเน้นกิจกรรมด้านการเจริญสติ และการทำสมาธิภาวนาตามแนวทางคำสั่งสอนขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งผลที่ปรากฏออกมา ก็ได้รับความร่วมมือจากศรัทธาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี โดยการจัดงานทั้งหมด ล้วนเกิดจากความศรัทธา ไม่มีการแสวงหาผลกำไร และไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรรัฐบาลแต่อย่างใด


พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ผู้ประสานงาน ฝ่ายจัดงาน ๑๕๓ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้เปิดเผยถึงที่มาของการจัดงานว่า “อาตมาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งครบ ๑๔๙ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๒)จนถึง ๑๕๒ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๕) ที่ผ่านมา  ซึ่งก่อให้เกิดกระแสต่อสังคมมาก โดยเฉพาะเมื่อปี ๒๕๖๔ อาตมาได้รับรางวัล ค่าของแผ่นดิน จากผลงานผู้ริเริมเสนอหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต่อ UNESCO บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ด้วยแล้ว ทำให้เกิดแรงผลักดันมุ่งมั่นต่อการจัดงานดังกล่าว จึงร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรการศึกษาทั้งโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น ว่าสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างความสมานสามัคคี ให้กับมวลมนุษยชาติเป็นรูปธรรมให้เห็น และสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง จึงได้มีการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมจัดงานวาระครบรอบในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น


ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะครบรอบ ๑๕๓ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ที่จะมาถึง คณะศิษยานุศิษย์ และองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง  ๑๕๓ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖  เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ปฏิปทา น้อมนำข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนขององค์ท่าน และในฐานะเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ตามที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ซึ่งถือว่าวันที่ ๒๐ มกราคม ของทุกปี เป็นวันหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ งานศาสนพิธี สมาธิภาวนา และกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ ศีลธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาตมาขอเชิญชวนวัด หน่วยงานภาคราชการ เอกชน โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมน้อมรำลึกด้วยการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนสามารถทำได้ทั่วประเทศ เช่น เข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียน ฯลฯ และหากได้รวมพลังความศรัทธาปฏิบัติบูชาสมาธิพร้อมกัน และน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์ท่าน มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตแล้ว เชื่อมั่นว่าผู้ปฏิบัติจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง

 

สำหรับกิจกรรมในส่วนกลาง ที่จะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกวันครบรอบ ๑๕๓ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ มูลนิธิโรครักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายทันยุคทันสมัย โดยคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป กลับมาให้ความสนใจในคุณูปการของหลวงปู่มั่นที่มีต่อพระพุทธศาสนาส่งผลให้ คำสอนประวัติปฏิปทาข้อวัตรของพระป่าของท่านก็จะไม่ถูกลืมเลือน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในข้อวัตรปฏิบัติของพระสายป่า 


ซึ่งเป็นการสอดแทรกศีลธรรมในวิถีชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เมื่อเด็กเยาวชนเติบโตขึ้นก็จะมีจิตใจฝักใฝ่ทางพระพุทธศาสนา รู้จักศีลธรรม จริยธรรม อันเป็นเครื่องหมายของคนดี จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย และสังคมโลกอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอศิลป์/หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ดังนี้

๑.  กิจกรรมการรวมตัวของจิตรกรจิตอาสา จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดภาพในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต” เพื่อรวบรวมพลังความสามัคคีจากกลุ่มจิตรกรจิตอาสา ในการสร้างแรงจูงใจ การรวมพลังแสดงออกถึงความศรัทธาในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่คาดหวังว่าจะเกิดการแผ่ขยายในเรื่องชีวประวัติ คำสอน เป็นแบบอย่างอันดี ให้แก่เยาวชนของชาติในอนาคตต่อไป โดยจะนำภาพวาดดังกล่าวมาจัดแสดง และมีการประมูลภาพฯ ตั้งเป็นกองทุนฯ อีกด้วย

๒. การแสดงคีตศิลป์จากวงดุริยางค์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงเดี่ยวเปียโน โดยนักเปียโนฝีมือเอกระดับโลก (Ivan Shaparov) และการแสดงจากวงดนตรีของ ดร.โฉมฉาย อรุณฉาน และคณะ เพื่อรวบรวมพลังความสามัคคีจากกลุ่มนักดุริยางค์ศิลป์ และนักเปียโนระดับโลก ในการร่วมกิจกรรมแสดงดนตรี ในหัวข้อ “ดนตรี และสมาธิภาวนา ในการบำบัดจิตใจ” อันจะสร้างแรงจูงใจให้ทั้งเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการรวมพลังแสดงออกถึงความศรัทธาในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมร้องเพลงเทิดเกียรติคุณ ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อกราบน้อมรำลึกถึงองค์ท่าน 

๓. กิจกรรมเจริญสมาธิวิปัสนนากรรมฐานแบบพระสายวัดป่า เพื่อให้มีเกิดสติ ในการใช้ชีวิต สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดย พระอาทิตย์ อธิปุญโญ M.D. อดีตอาจารย์หมอ ผู้ได้รับยกย่อง “ค่าของแผ่นดิน” ๒๕๖๔ ของสำนักนายกรัฐมนตรี 

๔. นิทรรศการแสดงภาพวาด ฝีมือของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน” ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดในงาน ๑๕๒ ปีชาตกาลฯ แยกเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา ภาพวาดแต่ละกลุ่ม บ่งบอกถึงความรู้ ความสนใจในองค์หลวงปู่มั่น ในมุมมองของคนรุ่นใหม่ หลักคิด ที่ได้จากการภาพวาดในมุมมองของแต่ละกลุ่ม

๕. นิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติหลวงปู่มั่น ข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนขององค์ท่าน  และองค์ความรู้ต่าง ๆ จากหนังสือชุดหลวงปู่มั่น 

นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีการจำหน่ายชุดหนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มอบซีดีชีวประวัติหลวงปู่มั่น แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และได้เผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อีกด้วย 


จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ หรือปฏิบัติสมาธิ ณ ที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียน และขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอศิลป์ / หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ ๐๘๑ ๙๒๖๕๘๙๕


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad