พช.สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นนักสื่อสารสังคม ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม"วันดินโลก " - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, December 11, 2022

พช.สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นนักสื่อสารสังคม ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม"วันดินโลก "

 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์วิทยบริการ ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นนักสื่อสารสังคม เพื่อเพิ่มขีดทักษะความสามารถของผู้นำชุมชน ขจัดความยากจน ในการสร้างพลังชุนชน และบูรณาการภาคีเครือข่าย นักสื่อสารสังคม 1,000 ตำบลใน 878 อำเภอ โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1,000 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1,076 คน  รวมทั้งสิ้น 2,076 คน ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ


โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วยกิจกรรมการสร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นนักสื่อสารสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะด้านเทคนิคการสร้าง story telling หรือการสร้างสรรคอนเทนต์ให้ตรงใจด้วยการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตน ,การเป็น Influencer, เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media, เทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้โดนใจในเสี้ยววินาที และเรียนรู้การเทคนิคการถ่ายภาพ กราฟิก


หลังการอบรม 3 วัน ผู้เข้าอบรมได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ คือการเข้าร่วมสื่อสารสังคมกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม ภายใต้หัวข้อ "Great food  from good soil for better life awareness week "หรือ "ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข" อาทิเช่น กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าของวันดินโลก สร้างการรับรู้และการตระหนักรู้ เกี่ยวกับการรักษาและการส่งเสริมคุณภาพดิน กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ มีการกล่าวแสดงเจตนารณ์เกี่ยวกับการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และการตระหนักและรณรงค์ส่งเสริมการให้ความสำคัญกับวันดินโลก และการเสริมสร้างและรักษาคุณภาพดินเพื่อคุณภาพของอาหาร นิทรรศการวันดินโลกเพื่อการตระหนักและรณรงค์ส่งเสริมการให้ความสำคัญกับวันดินโลก และการเสริมสร้างและรักษาคุณภาพดินเพื่อคุณภาพของอาหาร เป็นต้น โดยสื่อสารสังคมในรูปแบบ Infographic ภาพทรงพลัง และคลิปวิดีโอ ผ่านสื่อช่องทาง Social media ต่างๆ ทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ


#WorldSoilDay 

#วันดินโลก 

#soilswherefoodbegins

#Soils4Nutrition 

#FAO 

#MOI 

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข 

#SDGsforAll 

#ChangeforGood

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad