📣 ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ร่วมส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI 1) - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, December 10, 2022

📣 ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ร่วมส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI 1)

 


📣 ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ร่วมส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI 1)                       


💁‍♀️รายละเอียด : http://utcc2.utcc.ac.th/utccjournal/index.php 


📍ติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ กองวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 


☎️โทรศัพท์ (02) 697-6896


✉️E-mail: hs_utccjournal@utcc.ac.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad