กรมควบคุมโรค เผยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม UNAIDS PCB ครั้งที่ 51 จับตา 4 ประเด็นบนเวทีโลก มุ่งสู่การยุติเอดส์ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 7, 2022

กรมควบคุมโรค เผยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม UNAIDS PCB ครั้งที่ 51 จับตา 4 ประเด็นบนเวทีโลก มุ่งสู่การยุติเอดส์วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 50 (The 50th UNAIDS Programme Coordinating Board Meeting : PCB) เมื่อวันที่ 19 - 26 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 51 (The 51st UNAIDS Programme Coordinating Board Meeting : PCB) ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 


ประเด็นที่น่าจับตามองในเวทีการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.การดำเนินงานขององค์กร ที่นำโดยชุมชน 2.ความคืบหน้าของการดำเนินงาน Global Partnership เพื่อการขจัดการตีตร และการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีทุกรูปแบบ 3.ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ UNAIDS และ 4. เอชไอวีกับผู้ชายที่มีความหลากหลายในทุกรูปแบบ  

ด้านนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุม UNAIDS PCB ครั้งที่ 51 มีผู้แทนจากประเทศสมาชิก 22 ประเทศ หน่วยงาน UN Cosponsors 11 องค์กร และ NGOs จำนวน 5 องค์กร ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของโลก มาร่วมกันวางทิศทางและการบริหารจัดการแผนงานเอดส์ของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ทั่วโลกภายในปี 2573 ตามปฏิญญาทางการเมืองเรื่องเอชไอวีและเอดส์ ปี 2564  และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ  อีกครั้งในรอบ 14 ปี หลังจากที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดเมื่อปี 2551


 ************************************

ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 8 ธันวาคม 2565


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad