ก.แรงงาน ลงพื้นที่บริการประชาชนกิจกรรมจิตอาสา 5 จุดทั่วกรุง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, December 5, 2022

ก.แรงงาน ลงพื้นที่บริการประชาชนกิจกรรมจิตอาสา 5 จุดทั่วกรุง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่กิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนของกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง 


ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน ประกอบด้วย กรมการจัดหางาน ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่และแนะแนวอาชีพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ "ทนายแรงงาน" และสำนักงานประกันสังคม ให้บริการตรวจสุขภาพ รับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้คำปรึกษาด้านการประกันสังคมและบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงแรงงานยังได้จัดกิจกรรมให้บริการฝึกอาชีพแก่ประชาชนขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ" ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนท่าเตียน พื้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เขตพระนคร ที่พักข้าราชบริพารในพระองค์ 904 เกียกกาย เขตดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง และวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


และในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่บริการประชาชนกิจกรรมจิตอาสาฝึกอาชีพ ได้แก่ ที่จุดชุมชนท่าเตียน พื้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เขตพระนคร ได้มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ ที่จุดที่พักข้าราชบริพารในพระองค์ 904 เกียกกาย เขตดุสิต ได้มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ และที่จุดวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน ได้มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ด้วย สำหรับบรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในแต่ละจุดมีพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนใจทยอยเข้ามาใช้บริการร่วมฝึกอาชีพกับบูธของกระทรวงแรงงานกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพในครั้งนี้สามารถนำความรู้จากการฝึกไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad