“นกไทย” สุดภูมิใจ รับเข็มพระราชทาน เครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ปปร - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, December 5, 2022

“นกไทย” สุดภูมิใจ รับเข็มพระราชทาน เครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ปปร
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ได้จัดพิธีพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. (บุคคลภายนอก) และประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ


โดยได้รับเกียรติจาก “พล.ต.กอบกิจ ชูประสิทธิ์” ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา ของการเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. และประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม


โดยเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. นับเป็นเข็มเครื่องหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นเข็มที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อมอบให้แก่ผู้มีความเหมาะสมที่ได้ช่วยสร้างเสริมเกียรติภูมิต่อกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ


พิธีพระราชทานฯในวันนี้ มีผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและสังคม ซึ่งหนึ่งใน ผู้ ที่สร้างคุณประโยชน์ ต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง อย่าง “ดร.รณิดา นกไทยเจริญ” ประธานก่อตั้ง บริษัท สยามนกไทย54 จำกัด เจ้าของ ตำแหน่ง Classic Mrs.Thailand world 2022และ Social media popul  ที่ใครๆ รู้จักเธอในนาม “นกไทย” ก็เป็นหนึ่ง ที่ได้รับมอบเข็มพระราชทานเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ปปร. ณ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ซึ่งเป็นผู้เหมาะสมที่ได้ช่วยเสริมสร้างเกียรติภูมิ ต่อกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและบำเพ็ญคุณประโยชน์เป็นส่วนรวม… 


พิธีพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. จัดขึ้น ณ สโมสรทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad