พม. พร้อม คณะพระธรรมจาริก รวมใจจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ “พระองค์ภาฯ” และพิธีบรรพชาอุปสมบทชาวเขา ที่ จ.เชียงใหม่ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, January 15, 2023

พม. พร้อม คณะพระธรรมจาริก รวมใจจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ “พระองค์ภาฯ” และพิธีบรรพชาอุปสมบทชาวเขา ที่ จ.เชียงใหม่

วันนี้ (15 ม.ค. 2566) เวลา 08.20 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท “โพชฌังคปริตร”) และพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 100 รูป โดยมีพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน โดยร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการเจริญจิตภาวนา อีกทั้งเป็นการสร้างศาสนทายาทของพระธรรมจาริกเผยแพร่พระพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับการนำสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. รวมทั้งผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ มีการรับมอบเงิน 300,000 บาท จากนางสายพิณ พหลโยธิน และอาหารและเครื่องดื่ม จากบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อสนับสนุนพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 


นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับสำนักงานประธานพระธรรมจาริก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ดำเนินโครงการพระธรรมจาริกบนพื้นที่สูงตั้งแต่ปี 2508 เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อาสาสมัครที่เรียกว่า “พระธรรมจาริก” ที่ปฏิบัติศาสนกิจในหมู่บ้านและชุมชนบนพื้นที่สูงในถิ่นกันดารครอบคลุมชนเผ่าต่าง ๆ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่  ลีซู อาข่า ลัวะ ถิ่น และขมุ เป็นต้น 


ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ได้มีการสร้างศาสนทายาทด้วยการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมจาริก จำนวนมากกว่า 337 รูป ในอาศรม 265 แห่ง ทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา อบรมสอนศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิตใจให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง รวมทั้งปฏิบัติตนในลักษณะการเป็น “นักพัฒนา” เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจและส่งเสริมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนบนพื้นที่สูง 


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท “โพชฌังคปริตร”) และพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง วันนี้มีราษฎรบนพื้นที่สูงจากจังหวัดเชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง และลำพูน จำนวน 100 คน ร่วมสร้างบุญใหญ่บรรพชาอุปสมบทเป็น “พระนวกะ” หรือพระบวชใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งพระนวกะส่วนหนึ่งจะปฏิบัติธรรมถวายพระพรชัยมงคลจนถึงวันที่ 19 มกราคมนี้ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการสร้างบุญกุศลใหญ่ในครั้งนี้ นอกจากนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าราษฎรบนพื้นที่สูงที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ จะได้รับการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา การหล่อหลอมขัดเกลาจิตใจ สามารถดำรงตนอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม และสานต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ตลอดจนนำพาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป


#ช่วย24ชั่วโมง

#ช่วย24ชม

#พมช่วย24ชม

#ข่าวพม.

#############


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad