พช.จัดเต็ม! กระบวนการสร้างทีม สร้างผู้นำ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคมไทยไปด้วยกัน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, January 18, 2023

พช.จัดเต็ม! กระบวนการสร้างทีม สร้างผู้นำ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคมไทยไปด้วยกัน


วันนี้ (18 มกราคม 2566) ที่กรมการพัฒนาชุมชน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตัวแทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำภาคศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ ผู้นำภาคเอกชน และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ


ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมมุ่งเน้นการสร้างทีมผู้นำให้มีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสถานการณ์ รับรู้ถึงวิธีการรับมือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ผ่านวิชาทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และวิชาหลักกสิกรรมธรรมชาติกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงและบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายมีการเสวนาตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการในบทบาทของ 7 ภาคีภาคส่วน พร้อมทั้งการถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ เพื่อตอกย้ำ Passion อันแน่วแน่ที่จะ ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ


#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#กระทรวงมหาดไทย 

#MOI 

#130ปีกระทรวงมหาดไทย 

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข 

#ChangeForGood

#สถาบันการพัฒนาชุมชน 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad