กรมควบคุมโรค พร้อมเปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด 19 และตรวจโควิด 19 ที่อาคาร ศูนย์การแพทย์บางรัก - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, January 13, 2023

กรมควบคุมโรค พร้อมเปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด 19 และตรวจโควิด 19 ที่อาคาร ศูนย์การแพทย์บางรักเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป ลงพื้นที่อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีน    โควิด 19 และตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับประชาชนและชาวต่างชาติ พร้อมเสนอแนะแนวทางการบริการให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด   

สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 อยู่บริเวณชั้น 9 เปิดให้บริการประชาชนคนไทยสามารถ walk in ฉีดวัคซีนได้ทุกเข็มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในระยะสั้น เช่น    การท่องเที่ยว สามารถเลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในราคา 1,000 บาท หรือ วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในราคา 800 บาท ค่าบริการฉีดวัคซีน 380 บาท สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันในเวลาราชการ  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-286-2468 นอกจากนี้ คลินิกบางรัก ยังเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และวัคซีนป้องกันมะเร็ง     ปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 

ส่วนจุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 บริเวณชั้น 11 เปิดให้บริการตรวจแบบ Real Time - PCR ราคา 900 บาท และตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ราคา 150 บาท โดยผ่านมาตรฐานรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถรับรายงานผลตรวจออนไลน์ และออกใบรับรองผลทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น พร้อมรายงานผลผ่านระบบหมอพร้อม สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. นอกจากนี้หากต้องการตรวจเป็นหมู่คณะ 30 คนขึ้นไป สามารถประสานให้บริการนอกสถานที่ได้อีกด้วย โดยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 02-590-3180  

สำหรับการเดินทางไปยังอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค มีความสะดวก สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า ลงสถานีเซนต์หลุยส์ หรือรถเมล์ สาย 17 77 149 ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Bangrak Health Center หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบการจัดบริการวัคซีนโควิด 19 ให้กับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 มอบให้กรมควบคุมโรค ประสานหน่วยงาน และโรงพยาบาลภาครัฐ เช่น สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์การแพทย์บางรัก สถาบันบำราศนราดูร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ศูนย์พัทยารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว เป็นต้น  เพื่อจัดบริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 และการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มความปลอดภัยจากโควิด 19 ในประเทศไทย


********************************

ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 13 มกราคม 2566
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป ลงพื้นที่อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีน    โควิด 19 และตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับประชาชนและชาวต่างชาติ พร้อมเสนอแนะแนวทางการบริการให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด   

สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 อยู่บริเวณชั้น 9 เปิดให้บริการประชาชนคนไทยสามารถ walk in ฉีดวัคซีนได้ทุกเข็มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในระยะสั้น เช่น    การท่องเที่ยว สามารถเลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในราคา 1,000 บาท หรือ วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในราคา 800 บาท ค่าบริการฉีดวัคซีน 380 บาท สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันในเวลาราชการ  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-286-2468 นอกจากนี้ คลินิกบางรัก ยังเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และวัคซีนป้องกันมะเร็ง     ปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 

ส่วนจุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 บริเวณชั้น 11 เปิดให้บริการตรวจแบบ Real Time - PCR ราคา 900 บาท และตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ราคา 150 บาท โดยผ่านมาตรฐานรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถรับรายงานผลตรวจออนไลน์ และออกใบรับรองผลทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น พร้อมรายงานผลผ่านระบบหมอพร้อม สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. นอกจากนี้หากต้องการตรวจเป็นหมู่คณะ 30 คนขึ้นไป สามารถประสานให้บริการนอกสถานที่ได้อีกด้วย โดยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 02-590-3180  

สำหรับการเดินทางไปยังอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค มีความสะดวก สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า ลงสถานีเซนต์หลุยส์ หรือรถเมล์ สาย 17 77 149 ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Bangrak Health Center หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบการจัดบริการวัคซีนโควิด 19 ให้กับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 มอบให้กรมควบคุมโรค ประสานหน่วยงาน และโรงพยาบาลภาครัฐ เช่น สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์การแพทย์บางรัก สถาบันบำราศนราดูร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ศูนย์พัทยารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว เป็นต้น  เพื่อจัดบริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 และการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มความปลอดภัยจากโควิด 19 ในประเทศไทย


********************************

ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 13 มกราคม 2566


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad