พม. ยกย่อง 10 ผู้เสียสละเพื่อสังคม ชูต้นแบบการทำความดีเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, October 11, 2022

พม. ยกย่อง 10 ผู้เสียสละเพื่อสังคม ชูต้นแบบการทำความดีเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่


วันนี้ (11 ต.ค. 65) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” จำนวน 10 รางวัล ให้กับบุคคลและภาคีเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำความดี เสียสละเพื่อสังคม รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นแบบอย่างที่ดีของการมีส่วนร่วมทำความดีเพื่อสังคม โดยมี นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม เพื่อช่วยเหลือและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกระทรวง พม. ไม่สามารถดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้ จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและทันสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ เพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้เสียสละเพื่อสังคมที่เป็นบุคคลและภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม. โดย พส. อันเป็นแบบอย่างที่ดีของการมีส่วนร่วมทำความดีเพื่อสังคม จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” นายจุติ กล่าวต่อไปว่า รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมในวันนี้ กระทรวง พม. มีความตั้งใจมอบให้ผู้ที่ปิดทองหลังพระและผู้ที่ทำความดีเพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันนี้เป็นการเชิญให้ทุกท่านมาร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงนำความร่มเย็นเป็นสุขสู่ประชาชนชาวไทย ตั้งแต่ชนเผ่าและทุกคน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทำเพื่อประเทศไทยให้มีความมั่นคง ยั่งยืน นับเป็นการยืนยันและให้กำลังใจแก่หลายล้านคนที่ทำความดีปิดทองหลังพระในการทำความดีให้ประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ ตนขอฝากไว้ว่า สังคมรับรู้และสังคมอยู่ได้เพราะมีคนดีมากกว่าคนไม่ดี และมีคนดีที่ช่วยสร้างเสริมสังคม แม้กิจกรรมของท่านจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆในสังคม แต่สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งการจัดงานวันนี้ เพื่อสดุดีทุกท่านที่ปิดทองหลังพระและทำความดีเพื่อสังคมนายกิตติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบุคคลและภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม. โดย พส. ที่ได้รับรางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย 1. นายสันติ ลุนเผ่ ผู้เคยร่วมวงดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่ 9 จนได้มาเป็นผู้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงปลุกใจของคนไทยทั้งชาติ  2. นายนิติพงษ์ ห่อนาค ปราชญ์ทางดนตรี ผู้ใช้หัวใจในการแต่งเพลงเพื่อแผ่นดิน  3. นางสาวซาราห์  บินเย๊าะ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม. ที่นับถือศาสนาอิสลาม มุ่งมั่นทำงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  “โครงการดืองันฮาตี” 4. นายศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ศิลปินวาดภาพเหมือนบุคคล ผลงานจากความศรัทธาในหลวงรัชกาลที่ 9 จนเกิดภาพเขียนจากปลายพู่กัน โดยนำเงินที่ได้กลับมาสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามพระราชดำริ  5. นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค จากภาพประทับใจของเด็กน้อยที่ก้มกราบในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อกว่า 50 ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงมุ่งมั่นทำงานรับราชการด้วยความซื่อสัตย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต  6. ครอบครัวปะแอ หนึ่งในครอบครัวชนเผ่าที่ดำเนินวิถีชีวิตตามโครงการพระราชดำริ “เปลี่ยนฝิ่นเป็นใบชาและการเลี้ยงแกะ” และได้รับเหรียญชนเผ่าจากพระหัตถ์ของพระราชินีในรัชกาลที่ 9  7. นายอรรถพล กันธะอุดม คนพิการจากอุบัติเหตุ ขาขาด 2 ข้าง แต่ “ใจสู้” จึงกลับมาใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนปกติ เป็นผู้นำชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และช่วยเหลือ “สมุนขุนส่า” ที่พ้นโทษคดียาเสพติดให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว  8. พันเอก ชลรบ ชำนาญพล โครงการทหารพันธุ์ดี ตามศาสตร์พระราชา มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร  9. นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ที่มีความมุ่งมั่น ชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 บนจุดที่สูงสุดของโลก “ยอดเขาเอเวอเรสต์” นับเป็นคนไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ และร่วมทำโครงการป่าต้นน้ำ จังหวัดเชียงราย และ 10. นางสาวเกษรา ขันติ นักบินหญิงไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad