อธิบดี พช. ร่วมสืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายรามัญ ตักบาตรดอกไม้ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา พุทธศักราช 2565 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, October 10, 2022

อธิบดี พช. ร่วมสืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายรามัญ ตักบาตรดอกไม้ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา พุทธศักราช 2565


วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีตักบาตรดอกไม้ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา พุทธศักราช 2565 ซึ่งเป็นประเพณีชาวไทยเชื้อสายรามัญ ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ในการนี้มีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และนายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกอบต.โก่งธนู เข้าร่วมในพิธีฯ ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญตักบาตรดอกไม้ นำขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อรับดอกไม้ ธูป เทียน จากผู้มีจิตศรัทธา ตามพิธีดั้งเดิมของไทยรามัญในพื้นที่เกาะเกร็ด สำหรับ ประเพณีทำบุญตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีที่ชาวไทยรามัญ(มอญ) บนเกาะเกร็ด จัดขึ้นในวันออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ซึ่งมีมาแต่โบราณ เพียงหนึ่งเดียวในโลก แต่เดิมเน้นถวายเฉพาะธูป ต่อมาภายหลังได้ถวายดอกไม้และเทียนเพิ่มขึ้น ชนรุ่นหลังจึงเรียกว่าตักบาตรดอกไม้ อันมีคติความเชื่อมาจากพุทธประวัติ เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากโปรดพุทธมารดาบนเทวโลก พระมหากษัตริย์และประชาชนจึงพากันนำดอกไม้และเครื่องสักการะบูชาต่าง ๆ มาเฝ้าถวายการต้อนรับ เมื่อพระสงฆ์รับดอกไม้ธูปเทียน และเดินเข้าสู่อุโบสถแล้ว พระสงฆ์จะทำพิธีปวารณาออกพรรษา ซึ่งถือเป็นกิจของสงฆ์ เล่ากันว่าในอดีตจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยคัมภีร์พระไตรปิฎกพระราชทานลงมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้เพื่อเป็นเรื่องระลึกถึงพระพุทธและพระธรรม แต่ในปัจจุบันเพื่อความปลอดภัย จึงลดพิธีการเป็นการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงมาเพียงสิ่งเดียว ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษารามัญแล้ว พระสงฆ์จากทุกอารามในเกาะเกร็ด รวมทั้งในอารามใกล้เคียงจะมาประชุมพร้อมกันบนศาลาการเปรียญวัดปรมัยยิกาวาส เพื่อเตรียมการตั้งแถว โดยมีอุบาสกอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน นำขบวนระหว่างนั้น พุทธศาสนิกชนจะเตรียมดอกไม้ธูปเทียน รอรับอยู่ สองข้างทางตั้งแต่ศาลาการเปรียญไปจนถึงพระอุโบสถ 


นับเป็นการบำเพ็ญบุญ อีกประการหนึ่ง หลังจากนั้นพระสงฆ์จะนำดอกไม้ทั้งหมดมารวมกันเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแล้วทำสังฆกรรมปวารณาออกพรษา หลังจากนั้นก็จะได้นำญาติโยมเจริญบทธัมมจักรกับปวัตตนสูตรเพื่อเป็นพุทธบูชาอีกด้วย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad