พช.นนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565  - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, October 7, 2022

พช.นนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 


วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ในนามผู้แทนสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก  ร่วมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

 

ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ตัวแทนสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิก  คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 

    การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงาน และเพื่อมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม 

    

นอกจากนี้  ในการดำเนินกิจกรรมยังได้รับเกียรติจาก ดร.ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะพูดคุยประเด็น เรื่องเล่าของ สอ.พช. ในการบริหารจัดการเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ  นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตังค์โต มาให้ความรู้เรื่องการบริหารเงิน และการบริหารจัดการหนี้ ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต 

    

และได้ต่อด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี โดยผ่านพัฒนการอำเภอและผู้แทน เพื่อนำไปส่งต่อยังสถานพยาบาลในแต่บะพื้นที่ไว้ใช้บริการผู้เจ็บป่วย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่เป็นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อสังคม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad