ช่อง 7HD สานต่ออนาคตทางการศึกษา ให้เยาวชนไทยเดินหน้ามอบทุนต่อเนื่องระดับอุดมศึกษา โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, October 3, 2022

ช่อง 7HD สานต่ออนาคตทางการศึกษา ให้เยาวชนไทยเดินหน้ามอบทุนต่อเนื่องระดับอุดมศึกษา โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา”


โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ร่วมหนุนเยาวชนไทยมาโดยตลอด พร้อมให้การสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อน ไม่เว้นแม้ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อร่วมสร้างโอกาสให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ด้วยการมอบทุนระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อเนื่อง จำนวน 28 ทุน

            
โดย ช่อง 7HD ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการคัดเลือกนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายพัฒนพงค์  หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 28 ทุน รวม 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท) ให้แก่ ศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุณนวรัตน์ วัชรากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และตัวแทนนักศึกษาทุนจากโครงการฯ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วยตัวแทนคณะทำงาน คุณสุชาดา สภาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมด้วย จีรนันท์ เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าวจากรายการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน ร่วมแสดงความยินดีที่ได้เห็นเยาวชนเติบโต ได้รับการขยายโอกาสทางการศึกษาและกรุยทางสู่การประกอบสัมมาอาชีพวางรากฐานมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป  ที่ช่อง 7HD เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

          

นักศึกษาตัวแทนนักเรียนทุนจาก “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ทั้ง 4 คนได้แก่ นางสาวอริศรา สิงห์คำ (น้องอุ้ม) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์เผยว่า “รู้สึกว่าโชคดีมาก ๆ ค่ะ ที่ทางช่อง 7HD เห็นความสำคัญและให้โอกาสเราได้มีการศึกษาที่ดี ร่วมส่งเสริมและสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น และทำให้สามารถก้าวเดินเพื่อสานฝันอนาคตของตัวเองในการเป็นแม่พิมพ์ส่งต่ออนาคตที่ดีให้รุ่นต่อรุ่นสืบไป”

            

นางสาวปวรัตน์ คำพลแสน (น้องเจียร์) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวเสริม “นับเป็นช่วงเวลาที่ดีในชีวิตช่วงหนึ่งที่ได้รับโอกาสดี ๆ นี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เมตตาเด็กคนหนึ่งซึ่งหากหนูถ้าไม่ได้รับโอกาสดี ๆ แบบนี้ หนูคงไม่มีกำลังใจที่จะเรียนหนังสือต่อไป ซึ่งการได้รับทุนในครั้งนี้ทำให้หนูได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีสภาพจิตใจมีสมาธิต่อการเรียนที่ดีขึ้น ตั้งใจว่าจะนำความรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้และพัฒนาตัวเองรวมถึงสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ตัวเอง และพร้อมแบ่งปันให้กับน้อง ๆ หรือเพื่อน ๆ ด้วยจากความสามารถของเราค่ะ”

          

นางสาวอารียา กุลพรหม (น้องเอ๊ะ) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า “หนูเกือบตัดสินใจไม่เรียนต่อ แต่ขอขอบคุณโอกาสที่ได้รับจากช่อง 7HD ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วยลดค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา แต่ครั้งนี้ทำให้หนูมองเห็นช่องทางการเรียนของตัวเองที่สว่างสดใสอีกครั้ง สามารถเดินตามฝันก้าวสู่การเป็นว่าที่แม่พิมพ์ของชาติ แม้ต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาตัวเองอย่างมาก หนูเชื่อว่าการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มักเริ่มจากความฝันที่สร้างได้ด้วยสองมือของเรา”

            

นางสาวกาญกนก นิลไสว (น้องกาญ) ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เผย “ขอบคุณโอกาสที่ดี ทำให้ก้าวผ่านปัญหาด้านสภาพคล่องของครอบครัว ทุนการศึกษานี้มีค่ามากสำหรับหนูช่วยสานฝันหนูได้จริง ๆ ค่ะ และจะใช้ช่วงโอกาสที่กำลังเรียนวิศวะฯ อย่างตั้งใจ เพื่อไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น เรียนด้านเทคนิคการแพทย์ เครื่องมือแพทย์เพื่อทำตามความฝันของตัวเองที่อยากเรียนแพทย์ และสานฝันให้เป็นจริงด้วยการนำไปเปิดคลินิกหรือเติมโอกาสในการรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนต่อไปค่ะ เพราะประสบการณ์ที่หนูเคยป่วยแต่ขาดแคลน จนหนูเกือบเสียโอกาสการใช้ชีวิตหลาย ๆ อย่าง ทำให้หนูเข้าใจผู้ป่วยที่ขาดแคลนมาก จึงอยากส่งต่อโอกาสที่หนูได้รับนำไปช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะ”


การมอบทุนการศึกษาจากโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” เริ่มตั้งแต่ปี 2553 ในรุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 370 ทุน และได้ขยายโอกาสทางการศึกษามอบทุนฯ ต่อเนื่องจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับอุดมศึกษา” (ปริญญาตรี) จำนวน 30 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ตามระยะเวลาของหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งปัจจุบันสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย


จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2561-2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 207 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวม 3 ปีการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 5,000,000 บาท ล่าสุดส่งต่ออนาคตทางการศึกษาให้กับเยาวชนได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน 28 ทุน รวมตลอดโครงการจนถึงปัจจุบัน มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 637 ทุน


สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางโซเชียล Facebook, IG, Twitter, TikTok: Ch7HD และเว็บไซต์ www.ch7.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad