ที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) 600 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพปี 65 ชูมาตรฐาน“Diversity and Refinement” รับเทรนด์นักท่องเที่ยวเดี่ยว-เชิงวัฒนธรรม - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 6, 2022

ที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) 600 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพปี 65 ชูมาตรฐาน“Diversity and Refinement” รับเทรนด์นักท่องเที่ยวเดี่ยว-เชิงวัฒนธรรม


เป็นเวลากว่า 3 ปีที่กรมการท่องเที่ยว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำโครงการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (home lodge) ภายใต้หลักเกณฑ์คุณภาพในการประเมิน 5 ข้อ ได้แก่ ความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพธุรกิจการให้บริการที่พักขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วประเทศให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนผู้ประกอบการที่พักภายใต้มาตรฐานดังกล่าวมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว กระทั่ง มีผู้ประกอบการที่พักนักเดินทางเข้าร่วมมากกว่า 1,715 แห่งนับตั้งแต่เปิดโครงการ

ทั้งนี้ ในปี 2565 ภายใต้การผ่อนปรนของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กรมการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Diversity and Refinement” ชูความหลากหลายของที่พักนักเดินทางครบทุกมิติ พร้อมจัดงานเสวนาสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ฯ ทั่วประเทศ ตลอดจนพูดถึงทิศทางการท่องเที่ยววิถึใหม่ที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียวและมีไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสัมผัสธรรมชาติและเน้นการเข้าถึงวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจมาตรฐาน Home lodge และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการท่องเที่ยว มาให้แนวคิดและความเข้าใจกับการท่องเที่ยวและการตลาดในยุคของเทคโนโลยีที่เข้าถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลานายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า “Diversity & Refinement” คือเสน่ห์ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของ Home Lodge สื่อถึงความหลากหลายทุกมิติ ทั้งในเรื่องของลักษณะที่พัก โลเคชั่น และรูปแบบการให้บริการพร้อมทั้งราคาที่มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นบาท ดำเนินการไปพร้อมกับคุณภาพที่สะอาด สะดวก เป็นธรรม ปลอดภัย และรักษ์สิ่งแวดล้อม ตรงตามหลักเกณฑ์ของการประเมินโครงการ Home lodge 5 ด้านได้เป็นอย่างดี โดยในปีนี้ มีที่พักนักเดินทางขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วประเทศผ่านเกณฑ์คุณภาพเพิ่มขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 600 แห่ง ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มที่ดีและคาดว่าในปี 2566 จะมีเพิ่มมากขึ้นอีก 300 แห่ง


“เราพอใจกับการตอบรับของผู้ประกอบการในปีนี้มาก ผู้ประกอบการให้ความสำคัญที่จะเข้าร่วมโครงการ มีการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี โดยจุดแข็งในปีนี้คือ การเพิ่มพื้นที่ให้กระจายขึ้น จากเดิมปีที่ผ่านๆมา ไม่ได้มีที่พักนักเดินทางในพื้นที่กทม. แต่ปีนี้ เรามี Home Lodge ในกทม. ถึง 27 แห่ง กรมการท่องเที่ยวจึงอยากเชิญผู้ประกอบการทางด้านที่พักและผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว และมุ่งหวังโดยการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยฟื้นฟูและเติบโตพร้อมทั้งกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนต่อไปอย่างยั่งยืน”


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad