คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว.) จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง “พลิกกลยุทธ์กอบกู้เศรษฐกิจไทย” โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาขีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา หัวข้อ “กับดักเศรษฐกิจไทย : ทางแก้และทางรอด”    รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พร้อมด้วยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)  นายณัฐพงศ์  พันธเกียรติไพศาล ที่ปรึกษากรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด  และดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00  น. ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกคณะสังคมศาสตร์ มศว. ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดถ่ายทอดความรู้ แชร์ประสบการณ์ ให้แนวคิดและมุมมองที่จะช่วยลดอุปสรรค แก้ปัญหาหาแนวทางในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพให้เศรษฐกิจไทยกลับมามีความแข็งแรง  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีความน่าลงทุนในสายตานักลงทุนต่างประเทศดังที่เคยเป็นมา - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, October 10, 2022

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว.) จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง “พลิกกลยุทธ์กอบกู้เศรษฐกิจไทย” โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาขีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา หัวข้อ “กับดักเศรษฐกิจไทย : ทางแก้และทางรอด”    รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พร้อมด้วยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)  นายณัฐพงศ์  พันธเกียรติไพศาล ที่ปรึกษากรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด  และดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00  น. ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกคณะสังคมศาสตร์ มศว. ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดถ่ายทอดความรู้ แชร์ประสบการณ์ ให้แนวคิดและมุมมองที่จะช่วยลดอุปสรรค แก้ปัญหาหาแนวทางในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพให้เศรษฐกิจไทยกลับมามีความแข็งแรง  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีความน่าลงทุนในสายตานักลงทุนต่างประเทศดังที่เคยเป็นมารศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พร้อมด้วยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)  นายณัฐพงศ์  พันธเกียรติไพศาล ที่ปรึกษากรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด  และดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 


ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00  น. ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกคณะสังคมศาสตร์ มศว. ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดถ่ายทอดความรู้ แชร์ประสบการณ์ ให้แนวคิดและมุมมองที่จะช่วยลดอุปสรรค แก้ปัญหาหาแนวทางในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพให้เศรษฐกิจไทยกลับมามีความแข็งแรง  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีความน่าลงทุนในสายตานักลงทุนต่างประเทศดังที่เคยเป็นมา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad