พิธีถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 อุทยานลานพระจอม สจล. - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, February 20, 2024

พิธีถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 อุทยานลานพระจอม สจล.

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ขอพระราชทานถวายราชสักการะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี เทิดทูนไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่มีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นับได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจนานัปการที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและพสกนิกรชาวไทย ทรงสละเวลาความสุขส่วนพระองค์ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงมุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจการโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นจำนวนมาก ทรงไม่เคยย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยทั้งนี้ ทรงได้มีพระกรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งการเปิดอาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงเปิดงานพระจอมเกล้านิทัศน์ เมื่อปีพุทธศักราช 2530 การเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ


ในนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ข้าพระพุทธเจ้า ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรี ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad