พช. จัดงาน OTOP ON TOUR : เปิดตลาดภูมิปัญญาไทย รับเทศกาลวันวาเลนไทน์ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, February 13, 2024

พช. จัดงาน OTOP ON TOUR : เปิดตลาดภูมิปัญญาไทย รับเทศกาลวันวาเลนไทน์
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายชยชัย แสงอินทร์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการการจัดงาน OTOP ON TOUR : เปิดตลาดภูมิปัญญาไทย ณ บริเวณเวทีกลางภายในสถานที่จัดงานฯ ณ ตลาดปากคลองตลาดใหม่ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุชิต โอชัยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการตลาด กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP เพื่อสร้างการเรียนรู้รูปแบบแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 7 วัน  เวลา 11.00 น. – 20.00 น. มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP ชวนชิมเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 32 กลุ่ม/ราย 

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 32 กลุ่ม/ราย กิจกรรมส่งเสริมการขาย การบริหารโครงการ และการประชาสัมพันธ์การจัดงานเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า OTOP ตลอดจนโครงการ OTOP ON TOUR : เปิดตลาดภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากตลาดปากคลองตลาดใหม่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP นายชยชัย แสงอินทร์ กล่าวว่า  ตามที่ รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการ OTOP อยู่ที่การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิต สามารถมีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามแนวคิด “การตลาด นำการผลิต”  โครงการ OTOP ON TOUR : เปิดตลาดภูมิปัญญาไทย เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วย  ในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP นอกจากนี้โครงการนี้ยังทำให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ได้เรียนรู้รูปแบบแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้ในที่สุด


นายชยชัย กล่าวต่อไปว่า ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ช่วยกันสนับสนุนสินค้า OTOP จากหลากหลายจังหวัดที่มาจำหน่ายในโครงการ OTOP ON TOUR : เปิดตลาดภูมิปัญญาไทย ตลอด 7 วันนี้ และขอขอบคุณส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน มีส่วนช่วยให้งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล สามารถขับเคลื่อนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad