ทีมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้านตามนโยบาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, May 15, 2024

ทีมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้านตามนโยบาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

14 พ.ค67 ทีมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี นำโดย นายสาธุพิสุทธิ์ นิยมจิต สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี พร้อมด้วยนายนิสิต เอกสุวรรณ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นางสุวรรณี พรหมวิเศษ หัวหน้าพยาบาล  ว่าที่ร้อยตรีหญิง นฤมล เมืองประเทศ ผอ.รพสต.ตะกุกเหนือ และทีมสหวิชาชีพ  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ศูนย์เยี่ยมบ้านกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม งานกายภาพบำบัด ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้านตามนโยบาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ในการดูแลผู้ป่วยชีวาภิบาลที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การดูแลในระยะสุดท้ายที่บ้าน ให้สามารถดูแลแบบประคับประคอง ที่บ้านได้เหมือนการดูแลในร.พ มีที่ปรึกษา มีทีมการดูแลที่สามารถดูแลช่วยเหลือได้ตลอด24ช.ม ภายใต้วิสัยทัศน์เครือข่าย "คนวิภาสุขภาพดี มีมาตราฐานบริการ คนทำงานมีความสุข"No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad