ยูนิไทย โลจิสติกส์ และยูนิไทย คลังสินค้า จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างฝายกั้นขยะเข้าเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชนและป่าชายเลน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, May 30, 2024

ยูนิไทย โลจิสติกส์ และยูนิไทย คลังสินค้า จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างฝายกั้นขยะเข้าเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชนและป่าชายเลน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศกลุ่มบริษัทยูนิไทย นำโดยบริษัท ยูไนเต็ดไทย โลจิสติกส์ จำกัด  และ บริษัท ยูไนเต็ดไทย คลังสินค้า จำกัด  ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างฝายกั้นขยะเข้าเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชนและป่าชายเลน ณ วัดคงคาราม (วัดบน) โดยมีพนักงานจากยูนิไทย สำนักงานใหญ่ และซียูอีแอล กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  
กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และช่วยสร้างฝายกั้นขยะเพื่อปกป้องทัศนียภาพและระบบนิเวศ ป่าชายเลนที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยเยาว์ อีกทั้งยังสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าป่าประเภทอื่น จากการที่พืชใน ป่าชายเลนมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูง จึงต้องการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมาก  ป่าชายเลนนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการดูดซับคาร์บอนแล้วดึงลงไปในผืนดินใต้ทะเลหรือดินเลนชายฝั่ง เรียกคาร์บอนเหล่านั้นว่า บลูคาร์บอน (Blue carbon) เป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน  กิจกรรมนี้เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  และเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเจริญ รุ่งเรือง ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad