ผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้าน มหาดไทย  มอบ “ไม้เท้า..สู่ย่างก้าว ที่มั่นคง”ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 12, 2022

ผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้าน มหาดไทย  มอบ “ไม้เท้า..สู่ย่างก้าว ที่มั่นคง”ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางจิราภรณ์  โมสิกรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธาน มอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้สูงอายุ จาก อ. เมือง ที่สามารถเดินทางมาร่วมรับไม้เท้าด้วยตน เอง  จำนวน  5 ..  และมี อาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 5 ราย  มาร่วมรับไม่เท้า เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ  ทั้ง 7 อำเภอ รวมทั้งสิ้น จำนวน 216 อัน


นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ  คุณจริฎาวิวัฒนะ และครอบครัวผู้มีจิตศรัทธา  ที่มีจิตเมตตา มอบไม้เท้า ให้กับ ผู้สูง อายุ  และคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทราบว่า  กว่าจะไปหาซื้อไม้เท้าให้มีขนาดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการแต่ละราย  ต้องมีการสำรวจความต้องการ.. พร้อมระบุ   ส่วนสูง .เพื่อไปคำนวณ ..ให้ได้ไม้เท้าที่มี ขนาด ที่พอดี กับแต่ละคน และต้องไปตระเวณ หาซื้อจาก ร้าน ค้า ..และรวบรวมส่งมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล  ค่าขนส่งราคาค่อนข้างสูงกว่าจังหวัดอื่น แสดงถึงความตั้งใจของผู้มีจิตศรัทธา อย่างแท้จริง..ต้องขอขอบคุณแทนคนแม่ฮ่องสอน.ในสิ่งที่ท่านได้มอบไม้เท้าให้ในครั้งนี้..

     

นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวความเป็นมาของกิจกรรม ซึ่งไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการบริจาคโดย คุณจิรฎา วิวัฒนะ และครอบครัวผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน 216 อัน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ  เป็นสะพานบุญ  ..ได้ประสานงานร่วมกับนายกสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลผาบ่องในการนำไม้เท้าส่งมอบให้กับคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าในเขตพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

    

ทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.


                            …………..

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad