เซ็น กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็น หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 12, 2022

เซ็น กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็น หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน


บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็น กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจบริการด้านอาหารของประเทศไทย 


ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 170 บริษัทคุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีนี้ทางเซ็น กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทางบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) รวมถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนการให้ความสำคัญในการปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน”


โดยรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไปสำหรับทุกบริษัทรวม 19 หมวด ซึ่งจะมีตัวชี้วัดตามลักษณะการประกอบธุรกิจด้วย โดยทางเซ็น กรุ๊ป ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการประเมินเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ความเสี่ยงจากการใช้น้ำ โดยมีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินผ่าน 50% ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย รวมถึงการผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นยั่งยืน โปรดไปที่ www.setsustainability.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad