“พาณิชย์-DITP”เป็นปลื้ม SMEs Pro-active คว้ารางวัลเลิศรัฐ หลังช่วยหนุน SMEs โกอินเตอร์   - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 6, 2022

“พาณิชย์-DITP”เป็นปลื้ม SMEs Pro-active คว้ารางวัลเลิศรัฐ หลังช่วยหนุน SMEs โกอินเตอร์  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เป็นปลื้ม “โครงการ SMEs Pro-active” ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาบริการ หลังมีส่วนช่วยเหลือ SMEs ไทยให้มีโอกาสออกไปตะลุยตลาดการค้าระหว่างประเทศได้สำเร็จ และนำเงินเข้าประเทศได้เป็นจำนวนมากนางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ได้เป็นผู้แทนกรมฯ ในการรับมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาบริการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ โดยผลงานที่ได้รับรางวัล คือ โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs Pro-active ที่กรมฯ นำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ของไทยรุกสนามค้าโลก และช่วยให้มีโอกาสขยายตลาดออกสู่ตลาดต่างประเทศ


สำหรับโครงการ SMEs Pro-active มีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ขยายตลาดในต่างประเทศได้อย่างทั่วถึง มีทางเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรมในตลาดใหม่ ตลาดเดิม และตลาดรอง ครอบคลุมกิจกรรมการค้าในต่างประเทศที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์


โดยสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมและตลาดส่งออกที่ตรงกับกลยุทธ์ของบริษัทและตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการระยะที่ 3 (ปี 2562-2565) มีเงื่อนไขสามารถขอรับการสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ และงานแสดงสินค้ารูปแบบไฮบริด จำนวน 6 ครั้ง วงเงิน 2 แสนบาทต่อครั้ง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการเสมือนจริง 6 ครั้ง สนับสนุน 5 หมื่นบาทต่อครั้ง และสนับสนุนกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้า เครือข่ายธุรกิจ เช่น เจรจาธุรกิจ นำเสนอผลงาน 6 ครั้ง วงเงิน 2 แสนบาทต่อครั้ง


ทั้งนี้ ผลการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542-2556 รวมระยะเวลา 14 ปี มี SMEs เข้าร่วม จำนวน 1,560 ราย เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการ SMEs ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ปีงบประมาณ 2556-2564 รวมระยะเวลา 9 ปี จำนวน 6,436 ราย สะท้อนให้เห็นว่าภายในระยะเวลาเพียง 9 ปี มีผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจสมัครขอรับการสนับสนุนจากโครงการ SMEs Pro-active เพิ่มขึ้นร้อยละ 312.56  


ส่วนมูลค่าคำสั่งซื้อจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ปีงบประมาณ 2556-2564 รวมทั้งสิ้น 708.52 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างปี 2563-2564 ที่ไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ในหลายประเทศทั่วโลก แต่ SMEs ที่ขอรับการสนับสนุนจาก SMEs Pro-active ยังสามารถเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าได้ผ่านกิจกรรม Virtual Exhibition กิจกรรมงานแสดงสินค้ารูปแบบ Hybrid และกิจกรรมเจรจาธุรกิจรูปแบบ Showroom เป็นต้น


ทางด้านมูลค่าการส่งออกของ SMEs ไทย เพิ่มขึ้นในช่วงระยะ 9 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2556-2564) โดยมีมูลค่าส่งออกรวมทั้งสิ้น 255,213 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อปี 28,357 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในปี 2564 การส่งออกของ SMEs ไทยมีมูลค่า 31,997 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.42 เมื่อเทียบกับปี 2556 และระหว่างปี 2563-2564 ที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 การส่งออกของ SMEs ไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวจากมาตรการภาครัฐและจากมาตรการโครงการ SMEs Pro-active ที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs ด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยมูลค่าส่งออกในปี 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.25 เมื่อเทียบกับปี 2563


สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169


****************************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

7 ตุลาคม 2565


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad