“เอ๋-กรวรรณ” Mrs. ขอร่วมบุญครั้งใหญ่ พิธียกช่อฟ้าฉลองมณฑปจตุรมุข - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 6, 2022

“เอ๋-กรวรรณ” Mrs. ขอร่วมบุญครั้งใหญ่ พิธียกช่อฟ้าฉลองมณฑปจตุรมุขเรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ดีที่เดียว สำหรับพิธียกช่อฟ้าฉลองมณฑปจตุรมุขและทอดผ้าป่าการศึกษาหลวงพ่อไพบูลย์ฯ ซึ้งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  และด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า ต่อ หลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญโญ) “คุณ เอ๋ -กรวรรณ แซ่เล้า”   Best Costume Maxi dress  Mrs.Thailand World 2022 ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ ด้วย


หลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ดำริและริเริ่มตั้งสถานการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
เมื่อ ( 6 ตุลาคม 2565 ) เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ และสาวงามจากเวที Mrs.Thailand World 2022   คุณกรวรรณ แซ่เล้า  (กรวรรณ การบัญชี) ร่วมพิธียกช่อฟ้าและฉลองมณฑปจตุรมุข หลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี 


ด้วยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดพิธียกช่อฟ้าและฉลองมณฑปจตุรมุข หลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ดำริและริเริ่มตั้งสถานการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น โดยมีนโยบายชัดเจนและเด่นชัดว่า “ลูกหลานคนเมืองกาญจน์ ต้องจบปริญญาตรีทุกคน ต้องมีโอกาสทางการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม” จึงได้เริ่มประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนภาควิชาพระพุทธศาสนา สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “ โครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรม พระภิกษุและสามเณรทั่วไป ในพื้นที่ได้รับการศึกษาวิชาด้า พระพุทธศาสนาให้สูงยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ ข้อมูลข่าวจาก 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad