บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 13, 2024

บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567


คุณพันลึก กิตติสาเรศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ประธานในการจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ, คุณอมรศักดิ์ ปัญญาเจริญศรี นายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี, คุณวราห์ ถนอมรอด ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านแหลมฉบัง, ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชุมชนทั้ง 11 ชุมชนรอบบริษัท และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมด้วยทีมงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทีมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมทำความสะอาดชาดหาดชุมชนบ้านแหลมฉบัง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบบริษัทฯ สร้างความสามัคคี รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “กุ้งกุลาดำ” จำนวน 100,000 ตัว เพื่อรักษาความสมบูรณ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและสร้างความสมดุลย์ให้กับท้องทะเลต่อไปคุณพันลึก กิตติสาเรศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งวันที่ 5 มิถุนายน ได้ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก


ทางยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านแหลมฉบัง ภูมิใจที่ได้มามีส่วนร่วมในทั้ง 2 กิจกรรม มีการปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ เพื่อช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน และการทำความสะอาดชายหาดของหมู่บ้านแหลมฉบัง ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ได้ประกอบธุรกิจในบริเวณพื้นที่แหลมฉบังมามากกว่า 30 ปีแล้ว ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแหลมฉบัง การดูแล รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ตามพันธกิจของบริษัทที่สนับสนุนพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad