ททท. ร่วมงาน THAI Networking สร้างพันธมิตร เพิ่มโอกาสขยายเส้นทางบินสู่ประเทศไทย ขานรับนโยบาย Thailand Tourism Hub ของรัฐบาล - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, June 19, 2024

ททท. ร่วมงาน THAI Networking สร้างพันธมิตร เพิ่มโอกาสขยายเส้นทางบินสู่ประเทศไทย ขานรับนโยบาย Thailand Tourism Hub ของรัฐบาล

เย็นวันนี้ (19 มิถุนายน 2567) ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 


นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมงาน THAI Networking Event 2024 พร้อมด้วย คุณปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ คุณณัชสิชา วรพฤกษ์พิสุทธิ์ Vice President Business Development Mastercard Asia/Pacific Pte., Ltd ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์  กล่าวขอบคุณ Agent จากทั่วโลกที่เข้าร่วมงานฯ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร นโยบาย การให้บริการของบริษัทฯ และได้เชิญตัวแทนผู้จำหน่ายบัตรโดยสารคุณภาพที่มีช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายศักยภาพในตลาดหลักจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย เป็นต้น กว่า 150 ราย  

โอกาสนี้ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดต่างประเทศทั้ง จาก Short-Haul และ Long-Haul เพิ่มโอกาสในการขยายเส้นทางการบินสู่ประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025 การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวของภูมิภาค หรือ Tourism Hub โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายรายได้ทางการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาท และจะทวีเพิ่มมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 

พร้อมกันนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนการแสดงที่รวมอัตลักษณ์วัฒนธรรมผลักดันความเป็นไทยด้วย SOFT POWER ผ่านการแสดงไทยร่วมสมัย ชุด “amazing เมืองไทย ส่งใจลัดฟ้า ต้องมาให้รู้” อันจะสอดคล้องกับ 5 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ 
1) การยกระดับ Experience ของการท่องเที่ยวไทยในทุก Touchpoint 
2) การโปรโมท Soft Power ด้วยเรื่องราว (Story) ที่ดึงดูดใจผ่านการนำเสนอ 5 Must Do in Thailand 
3)  การกระจายการท่องเที่ยวเชื่อมสู่เมืองใกล้เคียงที่เป็นเมืองน่าเที่ยว หรือ Hidden Gems 
4) การพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภูมิภาค CLMV โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
และ 5) การเป็นศูนย์กลาง Event ระดับโลกตลอดทั้งปี พร้อมให้ความสำคัญกับคุณภาพทางการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยว และการร่วมมือบูรณาการทำงานกันของทุกฝ่าย จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการมาเยือน


#partnership360 #TourismHub #IgniteThailandTourism #ThaiNetworking #YourStoriesNeverEnd #AmazingThailand #FlyThai #AviationHub 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad