เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยตลอดเดือนเมษายน 2567 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, March 29, 2024

เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยตลอดเดือนเมษายน 2567


ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำความดีบริจาคโลหิตในโครงการ “เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา 2 เมษายน 2567 ตลอดเดือนเมษายน 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ 


รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า วันที่ 2 เมษายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา 2 เมษายน 2567 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำความดีบริจาคโลหิตในโครงการ “เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ” ตลอดเดือนเมษายน 2567 พร้อมรณรงค์ประชาชนทั่วประเทศ บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดภาวะโลหิตขาดแคลน ทั้งนี้ นับตั้งแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ตลอดระยะเวลา 47 ปี ใต้ร่มพระบารมี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำริ และพระราชทานแนวทางการพัฒนากิจการความก้าวหน้าของสภากาชาดไทย อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ  เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ทรงสนพระราชหฤทัยในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ของสภากาชาดไทย ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การให้การรักษาพยาบาล การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน     


โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจหลักด้านการบริการโลหิต เพราะโลหิตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตมนุษย์  ซึ่งจะต้องได้มาจากผู้บริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ตลอดจนทรงสนับสนุนการพัฒนางานบริการโลหิต จนทำให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ  นอกจากนี้ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ เข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต และประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต เป็นการสร้างแรงจูงใจ  และความภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างยิ่ง ส่งผลทำให้มีผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นทุกปี  


โอกาสนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 

1.กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ตลอดเดือนเมษายน 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ทั้ง 7 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ

2.เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย

3.การจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ “เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”  

4.เชิญชวนร่วมกิจกรรม ถ่ายภาพบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ และโพสต์ภาพลง Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ใส่แฮชแท็ก #เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ตลอดเดือนเมษายน 2567    

******************************No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad