นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวร่วมเปิดงานประชุม Workshop Ignite ร่วมระดมความคิดเห็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Tourism Hub หรือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว” เพิ่มรายได้ในทุกมิติ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, March 18, 2024

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวร่วมเปิดงานประชุม Workshop Ignite ร่วมระดมความคิดเห็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Tourism Hub หรือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว” เพิ่มรายได้ในทุกมิติวันที่ 15 มีนาคม 2567   นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุม WORKSHOP IGNITE THAILAND’S TOURISM พร้อมด้วย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีการรวมตัวกันของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อร่วมระดมสมองกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การนำศักยภาพจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้สังคมไทยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน เน้นการผลักดัน 5 ประเด็นสำคัญ ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Tourism Hub หรือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว” ของภูมิภาคอย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มรายได้ในทุกมิติ 

1. Things must do in Thailand - ใช้เสน่ห์ของประเทศไทย Amazing Thailand ได้แก่ 1. อาหารไทย 2. มวยไทย 3. ผ้าไทย 4. วัดไทย และ 5. Thai Show เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย

 

2. จุดพลังเมืองหลักชูเมืองรอง ผลักดันทุกเมืองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวได้ทั้ง 365 วัน “มหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน” ยกระดับเมืองรองให้เป็นจุดท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองรอง พร้อม ๆ กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานที่พัก ร้านอาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 


3. การยกระดับ World Class Events เตรียมความพร้อมของสนามกีฬาขนาดใหญ่ ศูนย์การประชุม ศูนย์การจัดแสดงสินค้าที่มีมาตรฐานและศักยภาพในการรองรับการจัดงานอีเว้นท์ระดับโลก


4. ASEAN Connectivity การเชื่อมแบบไร้รอยต่อ ใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย สร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ เพื่อรวมการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เป็นหนึ่งเดียว ASEAN One Destination โดยไทยเป็นศูนย์กลาง


5. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านความปลอดภัย ความสะดวก ความสะอาด รวมทั้งการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

 

#ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว

#Amazingthailand

#localtoglobalNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad