ททท. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาครัฐ-เอกชน ประจวบคีรีขันธ์ หารือแนวทางทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมเป็น Dream destination พร้อมต่อยอด Daily Flight เชียงใหม่-หัวหิน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, March 14, 2024

ททท. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาครัฐ-เอกชน ประจวบคีรีขันธ์ หารือแนวทางทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมเป็น Dream destination พร้อมต่อยอด Daily Flight เชียงใหม่-หัวหิน

 


วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 ณ ห้อง Colonial Hall โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลล่า หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานร่วมกับนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมหารือและรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายชณัฏฐ์ พงศ์ธราธิก ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก และนางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พันธมิตรทางการท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ในหัวหิน ชะอำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ 
ผู้ว่าการฯ ททท. ได้กล่าวถึงเป้ารัฐบาลที่จะผลักดันไทยเป็นที่ 1 ของภูมิภาค ตามนโยบาย Thailand Vision ของท่านนายกรัฐมนตรีและ 4 มาตรการยกระดับการท่องเที่ยว พร้อมหารือโอกาสในการส่งเสริม การท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก ตามกรอบการพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน Local Experience มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าบริการใหม่ๆ สู่ World Class tourism Destinations พัฒนาเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ Shopping & Dining Paradise รวมถึง world event เป็นต้น 
โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอ

* นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

* การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก Thailand Riviera โดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

* รายงานสถานการณ์อัตราการเข้าพักของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี โดยนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก

* แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว@ประจวบคีรีขันธ์ โดย นายอุดม ศรีมหาโชตะ ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม สมาคมโรงแรมไทย อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก

* นำเสนอโครงสร้างราคาที่พักโรงแรมในพื้นที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ

* เสนอการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism For All โดยประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ได้หารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากทุกภาคส่วนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประเด็นที่ต้องการผลักดัน อาทิ 

1. เพื่อสามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางจากเชียงใหม่ หาดใหญ่ และอุดรธานี จึงต้องการผลักดันให้เกิดเส้นทางการบิน หัวหิน-เชียงใหม่เพิ่ม และเปิดเส้นทางการบินหัวหิน-หาดใหญ่ และ หัวหิน-อุดรธานี 

2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์แคมเปญการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. การส่งสริมการขาย สินค้าบริการและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวผ่านงานส่งเสริมการขาย ททท. 

4. ส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวทางรถไฟ 

5. ผลักดันให้ประจวบคีรีขันธ์ ปลายทางฝัน ของนักท่องเที่ยว ทุกกลุ่ม Dream Destination For All 


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ททท. และทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ สมาคม เอกชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นแนวทางทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป 


#DreamDestinationForAll 

#ThailandRiviera #WorldCalssTourismDestination 

#ประจวบคีรีขันธ์ปลายทางฝัน No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad