จิตอาสาช่อง 3 และรายการแซ่บพาซ่าส์ รวมพลังในกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี เก็บขยะชายหาดจังหวัดระยอง” - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 22, 2022

 จิตอาสาช่อง 3 และรายการแซ่บพาซ่าส์ รวมพลังในกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี เก็บขยะชายหาดจังหวัดระยอง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เสริมทัพด้วยพัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ (น้ำฝน), เลอชาญ โก๊ะแอ (บุช) และปาเมล่า ปาสิเนตตี (แพม) พิธีกรรายการแซ่บพาซ่าส์ ร่วมกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี เก็บขยะชายหาดจังหวัดระยอง” เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 20 ภายใต้ ภายใต้แคมเปญ #PullingOurWeight เก็บ...เซฟ...โลก” ณ หาดพยูน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) พร้อมจิตอาสาจากภาคเอกชนทั้งสิ้น 26 บริษัท รวมทั้งภาครัฐและประชาชน ผนึกกำลังเก็บขยะชายหาดตลอดระยะทางกว่า 25 กิโลเมตร ณ บริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง และหาดสุชาดา-หาดแสงจันทร์-หาดแหลมเจริญ-หาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง ภายในงานมีการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บและคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ได้อย่างน้อย 1.8 กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับน้ำหนักขยะโดยเฉลี่ยที่แต่ละคนสร้างขึ้นในหนึ่งวัน เพื่อรวบรวมปริมาณขยะที่หลุดรอดสู่ท้องทะเลกลับคืนมาเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะที่เหมาะสม นำกลับมาแปรรูปใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าสูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะและจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่ถูกวิธี เพื่อสร้างวัฒนธรรมและเปลี่ยนพฤติกรรม อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี รวมทั้งเพิ่มคุณค่าสูงสุดทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมต่อไป หลังจากกิจกรรมเก็บขยะแล้ว จิตอาสาของช่อง 3 ยังเยี่ยมชมนิทรรศการที่นำเสนอนวัตกรรมสินค้าที่มาจากการรีไซเคิล และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดระยอง


หลังจากนั้น จิตอาสาของช่อง 3 และพิธีกรรายการแซ่บพาซ่าส์ ร่วมกันปล่อยปูคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง ตามด้วยการล่องเรือชมป่าชายเลน และเยี่ยมชม “ตึกกี่พ้ง” อาคารพาณิชย์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส เป็นอาคารพาณิชย์แห่งแรกของจังหวัดระยองที่รุ่นลูกหลานอนุรักษ์สืบต่อกันมาบนถนนชุมพล คู่ขนานกับถนนยมจินดา


​​ช่อง 3 ตระหนักดีว่า ขยะและขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไข เนื่องจากประเทศไทยมีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดติดอันดับ 6 ของโลก คิดเป็น 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด โดยสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ปีละ 0.5 ล้านตัน ที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบและเผาทำลาย บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม แต่ละปีมีขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก ทำให้สัตว์น้ำ 200 ชนิดได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม พบซากวาฬ ปลา เต่า เสียชีวิตเพราะเศษพลาสติก ดังนั้น การจัดการขยะและขยะพลาสติก จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่อง 3 ในฐานะของสื่อมวลชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี จะสร้างความตระหนักให้ชาวไทยเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะและขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของภาครัฐที่ตั้งเป้าลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad