รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในกิจกรรม “รวมพลขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พังงาสู่ครัวอันดามัน” ที่จังหวัดพังงา - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 29, 2022

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในกิจกรรม “รวมพลขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พังงาสู่ครัวอันดามัน” ที่จังหวัดพังงา


เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรม “รวมพลขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พังงาสู่ครัวอันดามัน” จัดกิจกรรมที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 

   


โดยจังหวัดพังงามีการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า การดำเนินงานในปี 2565 เน้นไปที่การพัฒนาด้านลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจชุมชน การทำตลาดและการเชื่อมโยง และต่อยอด ส่งผลดีต่อเกษตรกรและคนพื้นที่ 

   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดพังงาผ่านการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการด้านการตลาด ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการผลักดันให้เกิดแปลงใหญ่ผักต้นแบบ ในพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วป่า  และอำเภอท้ายเหมือง รวมทั้งจะขยายผลไปในพื้นที่อำเภออื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad