กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ฉบับที่ 37/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 39 (วันที่ 25 ก.ย. - 1 ต.ค. 65) - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 27, 2022

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ฉบับที่ 37/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 39 (วันที่ 25 ก.ย. - 1 ต.ค. 65)


“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในปีนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 กันยายน 2565) พบผู้ป่วยแล้ว 410,699 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 620.66 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.45 พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี (16.42%) รองลงมาคือ มากกว่า 65 ปี (15.25%) และ 25-34 ปี (13.56%) ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานเหตุการณ์โรคอุจจาระร่วงเป็นกลุ่มก้อนจำนวน 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์การระบาดในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี พบผู้ป่วย จำนวน 421 ราย ผลตรวจพบเชื้อ Rotavirus และเหตุการณ์จากการประชุมอบรมในจังหวัดนครพนม พบผู้ป่วย จำนวน 12 ราย” 


“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในระยะนี้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงสลับกับมีฝนตก อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าหากประชาชนรับประทานอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุก อาหารค้างคืน อาหารที่ปรุงโดยไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะในการจัดเลี้ยงอาหารในคนหมู่มาก เช่นกลุ่มนักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ค่าย หรือเรือนจำ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคอุจจาระร่วง   กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ขอให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ ดื่มน้ำสะอาดที่ได้รับมาตรฐาน ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อน-หลังการเตรียมอาหาร และหลังขับถ่าย  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”


**********************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 28 กันยายน 2565

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad