กรมควบคุมโรค ร่วมกับมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน จัดสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 24, 2022

กรมควบคุมโรค ร่วมกับมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน จัดสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 24

กรมควบคุมโรค โดยกองระบาดวิทยา ร่วมกับมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน จัดสัมมนางานด้านระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 โดยมีเครือข่ายระบาดวิทยาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 500 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานตลอด 50 ปีที่ผ่านมาของงานระบาดวิทยาในประเทศไทย เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพงานระบาดวิทยาและนักระบาดวิทยาภาคสนาม เตรียมพร้อมรับและตอบโต้โรคและภัยสุขภาพในอนาคต


วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ กล่าวว่า งานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ระบาดวิทยากึ่งศตวรรษ เร่งรัดปฏิรูป (Golden Jubilee Epidemiology Reforms)” ยกประเด็นการทำงานด้านสาธารณสุขในแง่มุมต่างๆ รวมถึงการตอบโต้การควบคุมโรคในช่วงโรคโควิด 19 ระบาด มาเป็นประเด็นหลักที่ใช้สื่อสารกับเครือข่ายระบาดวิทยาทั่วประเทศ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน ผ่านเวทีการเสวนา และเวทีเวิร์คช็อป 


นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า หากพูดถึงงานระบาดวิทยา ประชาชนอาจไม่เข้าใจว่าคืองานอะไร แต่แท้จริงแล้วงานระบาดวิทยา ถือเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพต่างๆ การพัฒนาศักยภาพนักระบาดวิทยาภาคสนามของประเทศไทยจึงมีความสำคัญต่อระบบการเฝ้าระวัง การสอบสวนทางระบาดวิทยา รวมถึงการควบคุมโรค ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไปทั่วโลก จึงเป็นตัวช่วยขยายให้เห็นถึงกระบวนการทำงานด้านระบาดวิทยาได้อย่างชัดเจน โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาของการระบาด ส่งผลให้ศาสตร์ด้านระบาดวิทยาถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ได้เห็นแนวทางการควบคุมโรคในประเทศต่างๆทั่วโลก งานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติฯ จึงเป็นเวทีในสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานอย่างหนักของเครือข่ายด้านระบาดวิทยาและสาธารณสุข ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริง พร้อมทั้งประชุมหารือเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักระบาดวิทยาต่อไปในอนาคต


ขณะที่ นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี 2565 นี้ ถือเป็นปีที่กองระบาดวิทยาก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี จากจุดกำเนิดการสร้างระบบการรายงานสถานการณ์โรค จากการรวบรวมข้อมูลจำนวนอัตราการเจ็บป่วยขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งรูปแบบการรายงานสถานการณ์โรคดังกล่าว    เริ่มตั้งแต่การเขียนรายงานลงในกระดาษ และพัฒนามาเป็นการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เพื่อพัฒนาระบบการรายงานโรคให้รวดเร็วเท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ในด้านการสอบสวนโรคได้เปลี่ยนแปลงจากการเคาะประตูบ้านทีละหลัง เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายระบาดวิทยาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชน รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์


********************************

ข้อมูลจาก : กองระบาดวิทยา/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad