“บีไอจี” คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565” จากคินเซนทริค การันตีรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด สะท้อนถึงความเป็นองค์กรที่ใส่ใจและดูแลพนักงานในการพัฒนาตนเองและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 30, 2022

“บีไอจี” คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565” จากคินเซนทริค การันตีรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด สะท้อนถึงความเป็นองค์กรที่ใส่ใจและดูแลพนักงานในการพัฒนาตนเองและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

 
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology Company) ได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (Kincentric Best Employer 2022)” จากคินเซนทริค ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) เปิดเผยว่า “รางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (Kincentric Best Employer 2022)” ที่บีไอจีได้รับในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นขององค์กรในการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากร แม้จะอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งในแง่ธุรกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ การบริหารความแตกต่างและการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร (Diversity, Equity, and Inclusion) และการขับเคลื่อนองค์กรที่มุ่งสู่ความยั่งยืน (ESG & Sustainability) โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่บีไอจีเริ่มทำ Engagement ภายในองค์กร บีไอจีให้ความสำคัญต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน และมีนโยบายที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเตรียมความพร้อมในการเปิดรับทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ นำพาองค์กรไปสู่ Digital Transformation บีไอจีเชื่อว่าพนักงานทุกคนคือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร จึงให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารงานบุคคล และการได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นฯ ได้พิสูจน์ถึงการมีกลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรผ่านการบริหารคนที่ยอดเยี่ยม ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รองรับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนเดิม” 


การประกวดสุดยอดนายจ้างดีเด่นนี้ จัดการประกวดต่อเนื่องยาวนานกว่า 21 ปี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มีองค์กรเข้าร่วมกว่า 100 บริษัท และมี 11 องค์กรและบริษัทชั้นนำที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ทั้งนี้ เกณฑ์ในการคัดเลือกองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยมาจากการศึกษาและสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานในองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทย โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (High Employee Engagement) และมุมมองของพนักงานที่มีต่อประสบการณ์ในการทำงาน (Compelling Employee eXperience) ภาวะผู้นำที่โดดเด่น แนวคิดของผู้บริหารในการให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาคน (Engaging Leadership) และกลไกและแนวทางในการพัฒนาคน ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร (Mature People Practices) ตามลำดับ โดยบีไอจีมีค่าคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ข้างต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กรไทยที่เข้าร่วมการสำรวจ


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad