พช.บางกรวย ผนึกพลังความต่อเนื่องปฏิบัติการตามแนวพระราชดำริฯ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, November 26, 2022

พช.บางกรวย ผนึกพลังความต่อเนื่องปฏิบัติการตามแนวพระราชดำริฯ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมทีมงาน ร่วมกับ นางผกามาศ ภู่โหมด กำนันตำบลบางขนุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 สานพลังความต่อเนื่องปฏิบัติการตามแนวพระราชดำริฯ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสืบสาน รักษา และต่อยอดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และขยายผลสู่กิจกรรมของจังหวัดนนทบุรี ที่ร่วมขับเคลื่อนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ "คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ" 


เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะงักงัน โดยลงพื้นที่วัดยางป่า ตำบลบางขนุน โดยความอนุเคราะห์ของพระอธิการอำนวย อาภากโร เจ้าอาวาสวัดยางป่า ดำเนินการปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้ 5 – 10 ชนิด ปลูกกล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น รวมถึงพืชสมุนไพรต้านโควิด พริก ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยา เน้นการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 


ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.”  ท่านใดปลูกแล้วอยากให้เราได้เข้าไปเยี่ยมเยียน สามารถแจ้งผ่าน Facebook สพอ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารไปด้วยกัน 


#สพอ_บางกรวยOKรายงาน

#พช_นนท์ตามมาเชียร์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad