พังงา-ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, November 26, 2022

พังงา-ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE


เมื่อวันที่ 25 พ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา17.30น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพังงา และทรงเป็นองค์ประธานแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ศาล ทหาร ตำรวจ และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ 

   

โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ร่างกาย มีคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ กล้าคิดและกล้าแสดงออกซึ่งความเป็นคนรุ่นใหม่ได้

   

โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ทรงพระราชทานคำปรึกษาและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของจังหวัดพังงา เพื่อให้สามารถเลิกเสพและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวร ป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง ทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นต่อไป


ขอบคุณภาพข่าว ส.ปชส.จ.พังงา

นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad