ปลัดมหาดไทยนำภาคีเครือข่ายมอบห้องสมุดโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ลูกหลานในทุกด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, May 28, 2023

ปลัดมหาดไทยนำภาคีเครือข่ายมอบห้องสมุดโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ลูกหลานในทุกด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
27 พ.ค. 66  ที่โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานส่งมอบการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โดยมี รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายช่างใหญ่ กรมที่ดิน นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรม


โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบพันธุ์ผักพระราชทานให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 ชนิด โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จากความร่วมมือของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ (1) ผักกาดหอมห่อสีม่วง พันธุ์ช่อผกาพัฒนาเอง (2) มะเขือเปราะ พันธุ์พวงหยกจักรพันธุ์ (3) ผักกาดหอม กลุ่มแกรนด์แรบพิด พันธุ์สลัดสวยงาม (4) พริกขี้หนู พันธุ์ปู่เมธ เบอร์ 1 (5) แตงไทย พันธุ์หอมละมุน (6) พริกขี้หนู พันธุ์พัฒนฉันท์ (7) ถั่วแขกเหลือง พันธุ์เทพรัตน์ เบอร์ 1 (8) ถั่วแขกม่วง พันธุ์สิรินธร เบอร์ 1 (9) ถั่วฝักยาว พันธุ์ลายเสือจักรพันธุ์ เบอร์ 1 และ (10) ถั่วฝักยาวสีม่วง พันธุ์สิรินธร เบอร์ 1 พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมปลูกพันธุ์ไม้ คือ ต้นแคนา จำนวน 2 ต้น ต้นขี้เหล็ก จำนวน 2 ต้น ต้นอินจัน จำนวน 1 ต้น ต้นมะม่วงเขียวเสวย จำนวน 1 ต้น ต้นชมพู่ทับทิมจันทร์ จำนวน 1 ต้น ต้นขนุนทองประเสริฐ จำนวน 2 ต้น และต้นฝรั่งกิมจู จำนวน 1 ต้น จากนั้น เป็นประธานส่งมอบการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมอบหนังสือโครงการตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" อาทิ หนังสือดอนกอยโมเดล ครามและสีย้อมธรรมชาติสู่คอลเลคชั่นผ้าไทยร่วมสมัย หนังสือนาหว้าโมเดล หนังสือผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ หนังสือผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา หนังสือย้อมร้อน ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ยังผลทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล จึงได้บูรณาการร่วมกับกรม รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 (Centenary Celebration of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana, 2023) ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นความมุ่งมั่นสานต่อพระปณิธานทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ด้วยการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ TK park ปรับปรุงห้องสมุดให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Library เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ ทั้งพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Learning space) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) ทั้งหนังสือพระราชนิพนธ์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเกมส์สร้างสรรค์ และสื่อประเภทมัลติมีเดียต่าง ๆ ให้กับห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ ได้มีการดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดในพระนาม ห้องสมุดในโรงเรียนพระนาม และห้องสมุดในพื้นที่ที่เคยเสด็จไปประกอบพระกรณียกิจ อีก 5 แห่ง ได้แก่ 1) ห้องสมุดกัลยาณิวัฒนา โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 2) ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 3) ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติในโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 4) ห้องสมุดในโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และ 5) ห้องสมุดในโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด อันเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระปณิธาณ "แก้วกัลยาแห่งการเรียนรู้" 


"สำหรับการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาใน 7 ด้าน คือ 1) น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยจัดทำโครงการ "บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง" "ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน" "อนุรักษ์พันธุกรรมพืช" ด้วยพันธุ์ผักพระราชทาน 2) จัดหาหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย และหนังสือโครงการตามพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" 3) จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้า 4 เครื่อง 4) สถาบันอุทยานการเรียนรู้ฯ TK Park ดำเนินการจัดทำ E-Library และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 5) ส่งเสริมเครือข่ายในการใช้ห้องสมุดโดย TK Park จัดอบรมบรรณารักษ์ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงค้นคว้าและร่วมกันสร้างสรรค์ในสื่อใหม่ เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ของการ "คิดเป็น" 6) ปรับปรุงอาคาร ซ่อมแชมหลังคาและฝ้าเพดาน ติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอกใหม่ของอาคารทางเข้า ปูกระเบื้องพื้นภายในและภายนอกอาคาร ทาสี ภายในและภายนอก เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างและปลั๊กไฟฟ้า และ 7) ปรับปรุงบรรยากาศภายในและเพิ่มเติมครุภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง Function การใช้งานที่ส่งเสริมการเรียนรู้" นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพิ่มเติมว่า และอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่กระทรวงมหาดไทยได้มาร่วมกับน้อง ๆ นักเรียน ท่านผู้อำนวยการ และคุณครู โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ คือ การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ในพื้นที่ 7 ไร่ของโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับท่านนายอำเภอในฐานะทีมอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และที่น่ายินดี คือ มีศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้เป็นนายอำเภอท่านปัจจุบัน มาช่วยเป็นผู้นำการขับเคลื่อนนำความรู้มาช่วยกันกับน้อง ๆ ทำให้ที่นี่เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการน้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นาในพื้นที่ 7 ไร่ จากพื้นที่เป็น 100 ไร่ของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กได้มีตัวอย่าง และในอนาคตเด็ก ๆ เหล่านี้ก็จะไปแนะนำพ่อแม่ ในการน้อมนำแนวทางการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เผาป่า ไม่เผาตอซัง บ้านเมืองสิ่งแวดล้อมเราก็จะดีขึ้น อันถือเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมถวายแด่สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเราสามารถทำได้ทั้ง 365 วัน โดยใช้ฤกษ์งามยามดี คือ วันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านครบ 100 ปี เป็นมงคลฤกษ์ในการระดมทุกภาคส่วนทำให้ทั้งโรงเรียน ทั้งวัด และชุมชน ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของการมีความสุขที่ยั่งยืน


"พวกเราชาวมหาดไทยเต็มใจที่จะเพิ่มพูนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของน้อง ๆ ที่สมบูรณ์พร้อมในทุกมิติ และขอเชิญชวนให้พวกเราคนไทยทุกคนได้ร่วมสนับสนุนการศึกษาของลูกหลานที่โรงเรียนใกล้บ้าน ทั้งเรื่องของชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือในการถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ ทั้งผู้เป็นข้าราชการบำนาญที่มีประสบการณ์ และปราชญ์ชาวบ้านทั้งหลาย ได้ช่วยกันเสียสละ ช่วยสนับสนุนส่งเสริมลูกหลาน เด็กและเยาวชนไทยให้ได้มีอนาคตที่ดีผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม ระเบียบวินัยให้ลูกหลานของเรา นอกเหนือจากเรื่องของการที่เรามอบทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การศึกษา ซึ่งไม่จำเป็นเฉพาะเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน หรือเดือนพิเศษ แต่ทุกวันคือวันพิเศษที่เราสามารถช่วยได้ทั้ง 365 วัน ซึ่งถ้าพวกเราช่วยกัน อนาคตของชาติที่อยู่ในมือของลูกหลาน ก็จะทำให้พวกเขาได้มีอนาคตที่แจ่มใส  ประเทศชาติก็จะได้มีความมั่นคง มีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยมือของลูกหลานเราในอนาคตต่อไป" นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย


#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI

#Changeforgood #SDGTH #หมู่บ้านยั่งยืน

#เรื่องเล่าจากชุมชน #วันดินโลก #SDGlocalization

#SEPforSDGs #Worldsoilday


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad