พิธีเปิดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการนวัตกรรม ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Open Innovation Day) - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, May 30, 2023

พิธีเปิดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการนวัตกรรม ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Open Innovation Day)
ในวันนี้ (31 พ.ค.66) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ประธานในพิธีเปิดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการนวัตกรรม ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Open Innovation Day) พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม ของ ททท. เป้าประสงค์ของ Sustainable X Tourism: Better Normal 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

มีการกำหนดเป้าหมายด้วย วิสัยทัศน์ ของหน่วยงานที่สำคัญ คือ “การเป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ด้วยการสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่า และมุ่งสู่ความยั่งยืน” โดย ททท. นั้นเป็นผู้แสดงบทบาทและหน้าที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยตลอดมา สังเกตได้จากการสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านล้านบาท ถือสัดส่วน GDP ของประเทศราว 18-20% ตลอดทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานภาคการท่องเที่ยวกว่า 4.7 ล้านตำแหน่งเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรา ยังคงเป็นเครื่องมือในการสร้างเสถียรภาพและความมั่งคงให้แก่ประเทศไทย นอกจากนี้ ททท. จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 


โดยเฉพาะความล้ำหน้า
ของเทคโนโลยีซึ่งจะเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปอย่างสิ้นเชิง 
ด้วยการให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมองค์กร 
โดยได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ภาคีเคลื่อนข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรูปแบบ Partnership 360 เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็น ตลอดทั้งจะได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปรับปรุง เพื่อร่วมกับ ปรับตัว ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น ยังคงเป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

#openinnovationday

#TATSPIRIT

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad