พิธีเปิดวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกริก - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, September 18, 2022

พิธีเปิดวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกริก


มหาวิทยาลัยเกริกเปิดตัววิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพเมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธี และมีคณะทูตานุทูตจากประเทศมุสลิมกว่า 7 ประเทศจากซาอุดิอาระเบีย บาห์เรน บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย บังกลาเทศ และปากีสถานมาร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย นักวิชาการ นักธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดตัววิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพกว่า 300 คนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก โดย ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพอย่างเป็นทางการขึ้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการบริหารธุรกิจอิสลาม เป็นวิทยาลัยธุรกิจอิสลามชั้นนำในประเทศไทย (Leading Islamic Business College in Thailand) และเป็นวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลามทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาอุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม และการจัดการบริหารฮัจย์และอุมเราะห์ ท่านอธิการบดี ยังได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกริกมีความภาคภูมิใจต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีความหลากหลาย มีความโดดเด่นทางด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และมีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพขับเคลื่อนในภาษาอาหรับ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการเชื่อมโยงสังคมไทยกับสังคมมุสลิมทั่วโลกที่กำลังเติบโตในทุกมิติ ทั้งภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม และการจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ 
ในขณะที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธีได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการศึกษาของมุสลิมไทยต่อการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในโลกมุสลิม” โดยได้เน้นย้ำว่า เป้าหมายสำคัญของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับโลกมุสลิมที่มีไม่ต่ำกว่า 1.9 พันล้านคน ถ้าไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริง การทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จก็จะเป็นไปได้ยาก เมื่อการเปลี่ยนผ่านในโลกทุกวันนี้เข้าสู่การเปลี่ยนผ่านอำนาจแบบหลายขั้ว กลุ่มประเทศมุสลิมจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญต่อการค้าการลงทุนและการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเราควรเตรียมทรัพยากรของเราให้มีความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะใช้องค์ความรู้มาขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันเพื่อให้สามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันได้มากขึ้น


ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ กล่าวว่าความสำคัญว่าวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพแห่งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจอิสลาม และเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านบริหารธุรกิจอิสลามชั้นนำของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบีย และกลุ่มประเทศมุสลิมทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้การกลับมาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียในระดับที่ดีขึ้นนั้น ส่งผลต่อโอกาสและประตูทางการค้าให้กับนักลงทุนและ กลุ่ม SMEs ในการแสวงหาช่องทางการทำธุรกิจและหุ้นส่วนทางการค้า รวมถึงการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอื่น ๆมากยิ่งขึ้น

 
อาจารย์อำพล ขำวิลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ได้เน้นยำว่าวิทยาลัยนาชาติอิสลามกรุงเทพนั้น ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาไทยและต่างชาติ (มุวัลลัด) รวมแล้วกว่า 200 คน และมีความร่วมมือกับองค์กรสำคัญ ๆ หลายแห่ง อาทิ สำนักจุฬาราชมนตรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สหกรณ์อิสลาม สถาบันการศึกษา มูลนิธิด้านการศึกษาและเยาวชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและส่วนอื่น ๆ ของประเทศ ในขณะที่อาจารย์สราวุธ และซัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่าความหลากหลายของสาขาวิชาที่กำเนินขึ้นนั้นเป็นความต้องการของกลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของตนเองมาเรียนวิชาบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม และการบริหารจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ ด้วยเหตุนี้อาจารย์ในวิทยาลัยจึงมีความสามารถด้านวิชาการและมีประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้อง จบการศึกษามาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย คูเวต กาตาร์ โมร็อกโก อียิปต์ และอินเดีย 
……………………………….No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad