กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายปี 2565 ด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทย 160 ล้าน คนครั้ง พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ เพื่อสร้างประสบการณ์เดินทางรูปแบบใหม่ (New Experience) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวไทยทั้ง 5 ภูมิภาค - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 15, 2022

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายปี 2565 ด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทย 160 ล้าน คนครั้ง พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ เพื่อสร้างประสบการณ์เดินทางรูปแบบใหม่ (New Experience) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวไทยทั้ง 5 ภูมิภาควันนี้ (15 กันยายน 2565) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมงานเสวนา “Transportation United for Happy Journey: คมนาคมร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเดินทางแห่งความสุข” ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งของประเทศไทย เชื่อมโยงทุกช่องทางการเดินทางให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ทั้งนี้นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. จะร่วมเสวนาถึงแนวทางการบูรณาการใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1) การยกระดับมาตรฐานการบริการการเดินทางท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาท่าเทียบเรือ มาตรฐานการบริการรถขนส่งสาธารณะและแท็กซี่ 2) การเพิ่มรูปแบบการเดินทาง เช่น การเชื่อมโยงการเดินทางทางราง การพัฒนาศักยภาพของสนามบินในเมืองรอง และ 3) การเพิ่มความถี่ของระบบขนส่ง เช่น การเพิ่มความถี่ของสายการบินเส้นทางในประเทศ  และการเดินทางเชื่อมโยงเมืองหลักกับเมืองรอง ซึ่งล้วนเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางแบบ “ไทยเที่ยวไทย” 


ททท. คาดว่า ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงการสร้างความสะดวกในการเดินทาง (Ease of Traveling) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยการทำตลาดที่เน้นสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) ผลักดันให้ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุด 1 ใน 5 ของโลก ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวราว 50% ของปี 2562 และมีรายได้จากการท่องเที่ยวกลับมาได้ 80% ของปี 2562 อีกด้วย


#AmazingThailand

#AmazingNewChapters

#เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

#กระทรวงคมนาคม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad