อำเภอบางกรวย เชิดชูเกียรติภาคีขับเคลื่อนการขจัดความยากจน คนบางกรวย ร่วมพลังสร้างยิ้มชุมชน ประจำปี 2565 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 15, 2022

อำเภอบางกรวย เชิดชูเกียรติภาคีขับเคลื่อนการขจัดความยากจน คนบางกรวย ร่วมพลังสร้างยิ้มชุมชน ประจำปี 2565วันที่ 14 กันยายน 2565นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติภาคีในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนคนบางกรวย รวมพลังสร้างยิ้มชุมชน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 8/2565  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมพี่เลี้ยง จำนวน 4 แห่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท  ดังนี้ 

ประเภทหน่วยงาน ได้แก่

1. เทศบาลเมืองบางกรวย

2. เทศบาลตำบลศาลากลาง

3. เทศบาลตำบลบางสีทอง

4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

ประเภททีมพี่เลี้ยง ได้แก่

1. ทีมปฏิบัติการ เทศบาลเมืองบางกรวย

2. ทีมพี่เลี้ยงตำบลศาลากลาง

3. ทีมพี่เลี้ยงตำบลบางสีทอง

4. ทีมพี่เลียงตำบลบางขนุน

โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ของอำเภอบางกรวย ผ่านตัวชี้วัด และมีคุณภาพชีวิตที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้น ตามแนวทางกิจกรรม คนนนท์ร่วมใจ สร้างยิ้มชุมชน (Give It A Try, Smile Together )

ในการนี้ คณะกรรมการฯ จากทุกภาคส่วน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย ชั้นที่ 2 อำเภอบาง  


สพอ.บางกรวย OK รายงาน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad