อบจชลบุรี ร่วมกับอปท94 แห่งบริหารจัดการปัญหาขยะอันตรายชุมชน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 6, 2022

อบจชลบุรี ร่วมกับอปท94 แห่งบริหารจัดการปัญหาขยะอันตรายชุมชนวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณด้านหน้ามุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


สำหรับโครงการฯดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาขยะอันตรายชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ระดับประเทศ เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ระบบนิเวศวิทยา การปนเปื้อนทางน้ำ การเกิดมลพิษทางอากาศ การปนเปื้อนในดิน ผลกระทบต่อพืชและสัตว์ โดยขยะอันตรายชุมชนมีอยู่ทั้งในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และร้านค้าต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนให้ เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดชลบุรีในการบริหารจัดการ ขยะอันตรายชุมชนได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลและองค์การบริหารส่วน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 94 แห่ง เพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 โดยครั้งนี้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 12,906 กิโลกรัม และให้บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ในการนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad