วิริยะประกันภัย ส่งเสริมสุขภาพดีผ่าน “ผักวอเตอร์เครส” ราชินีผักต้านมะเร็งให้แก่ชุมชนและโรงเรียนบ้านคลองจันลา จ.ชัยภูมิ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 20, 2022

วิริยะประกันภัย ส่งเสริมสุขภาพดีผ่าน “ผักวอเตอร์เครส” ราชินีผักต้านมะเร็งให้แก่ชุมชนและโรงเรียนบ้านคลองจันลา จ.ชัยภูมิ
บริษัท  วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ  โมรินทร์  ผู้จัดการสาขานครราชสีมา เป็นผู้แทนบริษัทฯ  ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี  มีได้ในทุกชุมชนผ่านการส่งมอบ “ผักวอเตอร์เครส”  ผักที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีผักคนรักสุขภาพ  จำนวน 250 กิโลกรัม  พร้อมกิจกรรมพิเศษเพื่อรณรงค์ให้ชุมชนปลูกผักด้วยการส่งมอบต้นอ่อน “ผักวอเตอร์เครส”  อีกจำนวน  50 ต้น  ให้กับชุมชนและเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านคลองจันลา   โดยมีนางบัวทิพย์  มะสันเทียะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  เป็นผู้แทนรับมอบ ณ  โรงเรียนบ้านคลองจันลา จังหวัดชัยภูมิ  


​ ทั้งนี้จุดเริ่มต้นของกิจกรรมส่งมอบราชินีผักต้านมะเร็ง “ผักวอเตอร์เครส”   ครั้งนี้สืบเนื่องจากนางสาวสุชัญสินี สมจิตร   แฟนเพจวิริยะประกันสุขภาพ (FB : Viriyah  Health Insurance)  ซึ่งติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสนใจบทความ “ผักวอเตอร์เครส”  ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งมะเร็ง  แล้วส่งข้อความสอบถามมายังเพจฯ เพื่อขอข้อมูลแหล่งจำหน่ายผักวอเตอร์เครส  จากข้อความดังกล่าวทางบริษัทฯจึงได้ประสานงานสาขาวิริยะประกันภัยในพื้นที่เพื่อดำเนินการส่งมอบผักวอเตอร์เครสตามประสงค์   อีกทั้งทางบริษัทฯ ได้ขยายผลด้วยการเชิญชวนให้ชุมชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกผักวอเตอร์เคสรด้วย  ทั้งสอดรับไปกับนโยบายบริษัทฯ ที่อยากส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี  รวมไปถึงการส่งเสริมให้ชุมชนมีความสุขตามวิถีธรรมชาติ  เป้าหมายของ Viriyah Health Insurance คือ อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad