ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลัง เปิดประสบการณ์อันล้ำค่ากับ เส้นทางประวัติศาสตร์อารยธรรมไทยสร้างสรรค์ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 14, 2022

 ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลัง เปิดประสบการณ์อันล้ำค่ากับ เส้นทางประวัติศาสตร์อารยธรรมไทยสร้างสรรค์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม และหอการค้าไทย พร้อม บูรณาการ ออกแบบเส้นทางแห่งประสบการณ์ทรงคุณค่า ด้วยมรดกล้ำค่า เส้นทางประวัติศาสตร์อารยธรรมไทยสร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค นำร่อง 3 เส้นทางอารยะ – อยุธยา ละโว้ ทวารวดี ททท. คาดว่า เส้นทางนำร่องนี้จะสามารถขับเคลื่อนเมนูประสบการณ์  ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมสินค้ากลุ่ม BCG ตามแนวคิด Happy Model ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (14 กันยายน 2565) ศาสตร์จารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ร่วมกับ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนางสาวสิริธรรม ณ ระนอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการพัฒนาเส้นทาง และชุดข้อมูลประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อการออกแบบการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ การพัฒนาผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับและศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกัน


ททท. คาดว่า ภาคใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้ง 3 หน่วยงานพันธมิตรจะสามารถต่อยอดการสร้างสรรค์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ไปยังแหล่งท่องเที่ยวอารยะอื่นๆ เช่น อารยธรรมตามพรลิงค์ อารยธรรมโคตรบูร อารยธรรมล้านลา อารยธรรมศรีวิชัย และอารยธรรมทวารวดี เป็นต้น โดยการคาดว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นี้จะสามารถส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน อาหารและการแต่งกาย สถาปัตยกรรม เทศกาลงานประเพณี ตลาดและการค้าท้องถิ่น กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่สนใจรูปแบบการเดินทางเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทัศนคติต่อการเป็นชาติไทย การเป็นพลเมืองไทยที่ดีสืบไป


#AmazingThailand

#เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม

#กระทรวงอว

#หอการค้าไทย

#ธัชชา 

#การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad