พังงา-คึกคัก!!!รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวปี2022 และมอบรางวัลสาวชาวสโลวาเกียนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนที่ 1 ล้าน  - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, November 11, 2022

พังงา-คึกคัก!!!รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวปี2022 และมอบรางวัลสาวชาวสโลวาเกียนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนที่ 1 ล้าน เมื่อวันที่ 11 พ.ย 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ที่อนุสรณ์สถาน เรือตรวจการณ์ 813 เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival 2022)  ซึ่งจังหวัดพังงา ร่วมกับ อบจ.พังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานพังงา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา เทศบาลตำบลคึกคัก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา จัดขึ้นในระหว่างวันที่  11 - 13 พฤศจิกายน 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงามากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อแสดงถึงศักยภาพแห่งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต และการเป็นเจ้าภาพที่ดี ซึ่งการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Dive To The Nature-Enjoy It All สอดรับนโยบาย “ฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว” หลังจากพิธีเปิดงาน ทางคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ได้ประกาศมอบรางวัลให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาคนที่1ล้าน ได้แก่ Ms. .Veronika Labajova ชาวสโลวาเกีย ซึ่งเดินทางเข้ามาเมื่อวันที่ 6 พ.ย  65 เข้าพักในพื้นที่เขาหลักรวม 20 วันโดยได้รับมอบของรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์เขาหลัก ขณะที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ได้เปิดตัวน้องเต่า “ไอ-ต่าว” มาสค็อตของจังหวัดพังงา เป็นสัญลักษณ์ว่าการเกิดของ“ไอ-ต่าว”หมายถึงการฟื้นคืนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา

   

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จังหวัดพังงาถูกขนานนามว่าเป็น "เมืองสวยในหุบเขา” เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่งดงาม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งภูเขา ทะเล น้ำตก และป่าโกงกาง ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ หนึ่งในมนต์เสน่ห์ของจังหวัด พังงา คือ ความสวยงามตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย มีหมู่เกาะ ต่าง ๆ มากมาย ที่ยังคงความงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการังน้ำทะเล ถือเป็นสวรรค์ของเหล่านักดำน้ำจากทั่วทุกมุมโลก ที่ต้องหาโอกาสมาเยือนสักครั้ง จึงไม่น่าแปลกใจที่จังหวัดพังงาจะเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นับตั้งแต่รัฐบาลได้เริ่มผ่อนคลายและปลดล็อกมาตรการป้องกันการระบาดของ Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา จึงได้เห็นสัญญาณบวกของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดพังงาแล้ว ทั้งสิ้น 9.45 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 78 ของจำนวนนักท่องเที่ยวรวมในปี 2563 แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 6.6 แสนคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2.8 แสนคน สร้างรายได้เข้าจังหวัดแล้วกว่า 4.4 พันล้านบาท งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา จึงถือเป็นงานที่สอดรับกับนโยบาย “ฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา เพื่อฟื้นเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ โดยรวมให้กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้จังหวัดพังงา เป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) ของโลก ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

   

ทางด้าน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงาได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข ภายใต้ แนวคิด "พังงาผาสุก" ด้วยจังหวัดพังงามีทัศนียภาพที่สวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความงามใต้ผืนน้ำ ที่เป็นประหนึ่งเพชรน้ำงาม เป็นมนต์เสน่ห์ที่หากนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสแล้ว ก็จะได้รับ ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเกิดความประทับใจมิรู้ลืม จากสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVD-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา เกินหนึ่งล้านคนแล้ว ซึ่งจังหวัดพังงาตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามากกว่า 10 ล้านคน และจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

    

โดยภายในงาน ได้มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตจากศิลปินดัง เช่น โต้ง Twopee, Aoey jiratch, Playground, cin cin, Paradox การประกวด Miss Andaman Tourism, ทูตน้อยท่องเที่ยว, การแสดงแฟชั่นโชว์, คาบาเร่, cover Dance. การจัดจำหน่ายอาหารโดย บูธร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad