พช. ร่วมแสดงความยินดี “40 ปีศรแดงเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” ชื่นชมการเป็นภาคีเครือข่ายในการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยายผลเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนอย่างยั่งยืน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 16, 2022

พช. ร่วมแสดงความยินดี “40 ปีศรแดงเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” ชื่นชมการเป็นภาคีเครือข่ายในการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยายผลเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนอย่างยั่งยืน


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายแร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน (H.E. Mr. Remco van Wijngaarden) เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายราชันย์ ซุ้นหั้ว นางสาวอโรชา นันทมนตรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นางสุจิตรา ศรีนาม นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี การดำเนินงานบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธ์ตราศรแดง) ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชาชน โดยมี นายดูเว่ ไซจพ์ (Mr. Douwe Zijp) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป และเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมงาน ณ ที่บริเวณสถานที่จัดงาน “ความสุขปลูกได้ Field Day 2022” เนเธอแลนด์เมืองไทย สำนักงานใหญ่บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธ์ตราศรแดง) ซอยวัดคลองตาคล้าย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในวาระครบ 40 ปี การดำเนินงานของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธ์ตราศรแดง) ซึ่งเป็นกัลยาณมิตร เป็นภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ทำให้ครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยความฝันเหมือนกันที่อยากเห็นพี่น้องประชาชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่พระองค์ทรงเพียรพยายามในการเผยแพร่และดำเนินการในเรื่องนี้หลายระดับ อาทิ ระดับโรงเรียน พระองค์ท่านทรงสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์การปลูกผักสวนครัว ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถมีพืชผักในการประกอบอาหารไว้รับประทาน หรือแม้แต่ในชุมชน/หมู่บ้าน ได้พระราชทานพระดำริ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” อยู่หลายจุดด้วยกัน อาทิ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ถอดบทเรียนสู่ปฏิบัติการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผ่านแนวทาง “ผู้นำต้องทำก่อน” ด้วยการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย คนละ 10 ชนิด เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ได้เป็นแม่ทัพคนสำคัญในการทำเป็นตัวอย่าง และรณรงค์เชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรเครือข่าย ร่วมกันสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ และสื่อสารสร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทาง

“ขอขอบคุณ อีสท์ เวสท์ ซีด หรือที่พี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวไทยรู้จักกันในนาม “เมล็ดพันธุ์ศรแดง” ที่เป็นพันธมิตรที่ดีของกระทรวงมหาดไทยและพี่น้องประชาชนเกษตรกรคนไทยมาตลอดระยะเวลา 40 ปี นับแต่การก่อตั้งบริษัท โดยคุณไซมอน แนนน์ กรูท และไม่หยุดยั้งที่จะค้นคว้า วิจัย พัฒนาเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพสูงบริการให้กับเกษตรกรชาวไทย และยังได้ให้ความเชื่อมั่นในการจับมือกับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนส่งเสริมให้ครัวเรือนของพี่น้องประชาชนได้หันมาปลูกผักสวนครัวภายในบ้านอันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างความรัก ความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ให้ยิ่งทวีความมั่นคงขึ้นไปอีก ทั้งยังหวังว่าจะสามารถขยายผลสร้างแรงจูงใจให้ทุกครัวเรือนหันมาปลูกผักสวนครัว สามารถมีแหล่งอาหารภายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลสร้างวิถีชีวิต วัฒนธรรมดี ๆ ของครัวเรือนไทยให้เกิดขึ้น อย่างยั่งยืนต่อไป และต่อเนื่องในทุกสภาวการณ์ ดังพันธกิจของอีสท์ เวสท์ ซีด ที่มุ่งมั่นส่งมอบนวัตกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักและการปลูกผักเขตร้อนให้เติบโตและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนเกษตรกรไทยถึง 25 ล้านคนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกใบเดียวของพวกเราทุกคน” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนอีสท์ เวสท์ ซีด ได้จับมือร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างมั่นคง อย่างพร้อมเพรียง ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาหารที่ปลอดภัย มีความมั่นคงด้านอาหารให้กับครัวเรือนทุกครัวเรือน ผ่านโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน และโครงการพระราชดำริอื่น ๆ ด้วยการเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนใช้พื้นที่ว่างทั้งพื้นที่ส่วนตัวในบ้าน และพื้นที่สาธารณะ หันมาปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นด้านอาหาร ขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำพระดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” มาเป็นแนวทางสู่ปฏิบัติการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด โดยมีกลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธ์ตราศรแดงเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญในการร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาโดยตลอด ในโอกาสนี้ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี การดำเนินงานบริษัทฯ พร้อมทั้งขอขอบคุณที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด รวมทั้งขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันสนองพระดำริฯ ช่วยกันขยายผลกการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนในทุกครัวเรือนต่อไปได้อย่างยั่งยืนNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad