“ กมล “ เชียร์อาชีวะสอนในเรือนจำ /สถานพินิจ ฝากขยายผลทวิศึกษาใน กศน. และ สช. - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 17, 2022

“ กมล “ เชียร์อาชีวะสอนในเรือนจำ /สถานพินิจ ฝากขยายผลทวิศึกษาใน กศน. และ สช.เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)  และในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและความพร้อม ในการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนเเก่น โดยมีคณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันร่วมรับฟังทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษา ของ ศธ. ทั้งนี้ ผอ. สิทธิศักดิ์ เพิ่มพูน ผอ. วิทยาลัยเทคนิคขอนเเก่น ผอ.ว. เทคนิคนครราชสีมา ผอ. ว. เทคนิคชุมเเพ และอีกหลายสถาบัน เข้าร่วมหารือ ถึงการนำนโยบายของ ศธ. ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  อาทิ การพัฒนาศูนย์ CVM ของอาชีวศึกษา การค้นหาความถนัดของเเต่ละสถาบัน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดขอนเเก่น 


มีความพร้อมด้านยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งการดูเเลเด็กตกหล่น ปักหมุดพาน้องกลับเข้าเรียน  การจัดการศึกษาเเบบทวิภาคีร่วมกับผู้ประกอบการ และการขยายผลทวิศึกษาร่วมกับสพฐ. ตามนโยบายของศธ. ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดี ที่วิทยาลัยเทคนิค และอาชีวศึกษา ในแต่ละจังหวัด ต้องค้นหาจุดเด่นและความถนัดของสถาบันตนเอง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม

 

ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ชื่นชม และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานพินิจ และเรียนจำจังหวัดขอนเเก่น ในวิชาสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งเเสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริการสังคม โดยช่วยจัดการศึกษาให้กับกลุ่มยากลำบากที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่ และสามารถพัฒนาเป็นโครงการต้นเเบบให้กับสถาบันอื่นๆได้


ในการนี้ที่ปรึกษา รมช.  ยังได้เสนอเเนวคิด ให้วิทยาลัยฯบูรณาการ การจัดการศึกษาร่วมกับ สำนักงาน กศน. และ สช. ให้มากขึ้น ในลักษณะของการเป็นสถาบันเครือข่าย เทียบโอนวิชาเรียนกันได้ หรือเก็บหน่วยกิตไว้ในระบบเครดิตเเบงค์ แล้วนำมาใช้ อาทิ เมื่อนศ. กศน. มาศึกษาต่อ ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับ นศ. กศน. แล้ว ยังเป็นการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพตามนโยบายอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad