ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 11 เรื่อง “กาชาด-จุฬาฯ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สังคมไทย” - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 17, 2022

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 11 เรื่อง “กาชาด-จุฬาฯ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สังคมไทย”


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 11 เรื่อง “กาชาด-จุฬาฯ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สังคมไทย” ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน “จุฬาฯ ช่วยกาชาด 1,000 บาท 1 ถุงยังชีพ เพื่อผู้ประสบภัย” สนับสนุนสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย


กล่าวเปิดงานโดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

- พล.ท.นพ. อำนาจ บาลี

ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย

 - คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้กาชาด-จุฬาฯ

 - คุณภูศิลป์ วารินรักษ์ (เต๋า ภูศิลป์ นักร้องนักแสดง) อดีตกุลบุตรกาชาด และมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวัฒนธรรม จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ขอเชิญร่วมงานเสวนาครั้งนี้ หรือรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทางเพจ Chulalongkorn University

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad